Potkat v těchto dnech divoké prase při podzimní procházce přírodou, není nic neobvyklého. Pokud se budete chovat tiše, máte reálnou šanci, že jej uvidíte. Je jich totiž stále více než dost i přesto, že myslivci se snaží jejich stavy dát do normálu.

„Prasata dost často vidím v lese směrem na Olešnou i poblíž cyklostezky. Denně tudy jezdí v podvečer na kole. Nikdy na mne ale nezaútočila, naopak spíše hned utíkají. Strach ale mám,“ řekl Deníku Zdeněk Beneš.

Podle myslivců nejsou obavy z divokých prasat na místě. Ve skutečnosti jsou to plachá zvířata, která setkání s člověkem rozhodně nevyhledávají. „Útoky divočáků opravdu nehrozí. Jsou to plachá zvířata, a pokud nejsou zraněná, bezdůvodně nezaútočí. Ostražitost je na místě jedině v jarních měsících, kdy mají bachyně selata, jež si přirozeně chrání. Když pak jdou do lesa lidé, kteří chování černé zvěře neznají a mají s sebou psa na volno, dopadá to často špatně. Proto je zásadním předpokladem pro bezpečné setkání se s divočákem, mít svého psa vždy na vodítku,“ vysvětlil myslivec Miroslav Franěk. Navíc divočáci mají výborně vyvinutý čich, po směru větru dokáží člověka vycítit i na vzdálenost 300 metrů.

Přemnožená prasata jsou katastrofou nejen pro myslivce, ale také pro zemědělce, zahrádkáře ale také řidiče. Všeobecně totiž střetů se zvěří na silnicích od roků 2015 na Rakovnicku přibývá. V roce 2015 policisté evidovali 130 dopravních nehod, jejichž viníkem byla zvěř, v roce 2017 policisté evidovali 223 dopravních nehod se zvěří.

„V letošním roce se stalo zatím 166 dopravních nehod se zvěří, nicméně číslo pravděpodobně vzroste, jelikož ten pravý podzim teprve přichází,“ sdělila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Omezený vstup do lesa

Kvůli nutnosti odstřelu divokých prasat vydal už i Městský úřad v Rakovník na základě podnětu od myslivců nařízení o omezeném vstupu do honitby Haná. To začne platit 7. listopadu a skončí poslední den letošního roku. Myslivci zde budou ve větší míře lovit přemnoženého jelena siku japonského, divoká prasata či daňka skvrnitého a také částečně i jelena evropského. Vydané rozhodnutí ovšem neznamená, že do lesa nesmí veřejnost vkročit. „Zákaz vstupu se týká hlavně zákazu vstupu do lesního porostu, do lesa smí veřejnost vstoupit, ale pohybovat se v něm smí pouze po zdejších zpevněných cestách,“ napsal úřad v dokumentu.

Lovy

V současné době už mají myslivecká sdružení první hony za sebou. Před samotným lovem si musí myslivci dát do pořádku nejen zbraně, ale zejména doklady, jako jsou například zbrojní pas či lovecký lístek.

Myslivci by však neměli zapomínat ani na pojištění. Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti je ze zákona povinné a poskytuje myslivci ochranu v případě škod způsobených na zdraví a majetku. Účastnit se honu bez platného pojištění totiž může přijít velmi draho. Kromě toho na lovy míří také policisté.

„Jedná se o namátkové kontroly, kdy se kontrolují nejen dokumenty, ale také se provádí orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu,“ doplnila mluvčí policie Michaela Richterová.