Průzkum jednotlivých míst s kontejnerovými stanovišti by měl napomoci nastavit režim tak, aby byla kapacita dostatečná ve všech lokalitách.

I řada dalších měst a obcí má v tomto směru problémy. „Zjistili jsme, že v poslední době dochází k tomu, že ne vždy mají občané města možnost odkládat tříděný odpad, a to z toho důvodu, že jsou kontejnery plné,“ nechal se slyšet na poslední tiskové konferenci novostrašecký starosta Miroslav Roček.

Ke zlepšení situace by měl podle slov starosty vést průzkum, který vytipuje jednotlivé problémové lokality. Na základě jeho vyhodnocení by se pak mělo najít adekvátní řešení. Jako možné příčiny stávajícího stavu uvádí starosta zneužívání kontejnerů lidmi, kteří Novým Strašecím pouze projíždějí, nebo podnikateli, kteří nemají zajištěný odvoz odpadu. Jistou roli prý může také sehrát režim nastavení, a to tím, že v některých lokalitách kontejnery prostě kapacitně nestačí. Řešení problému do své kompetence dostal odbor investic.