VELKÁ CHMELIŠNÁ - I v nastalém nepříznivém počasí pokračují rekonstrukční práce na zázemí hospice ve Velké Chmelištné. „Tímto se obracíme na všechny topenáře, kteří by nám mohli vypomoci s vytápěním objektu. I přes nezištnou pomoc pana Petra Černohorského z Rakovníka a pana Zdeňka Richtra z Kněževsi, kteří nám bezplatně propojili rozvody osmi radiátorů, potřebujeme připojit ke kotelně ještě dalších dvacet radiátorů,“ prosí o pomoc za Společenství Androméda Lenka Petříčková.

Právě členové tohoto společenství se už osm let svépomocí a ve svém volném čase pokouší ve Velké Chmelištné o výstavbu hospice. „Ráda bych se ještě vrátila k našemu prvnímu dni hospice sv. Antonína a sv. Terezky, který jsme pořádali ke Světovému dni hospiců počátkem října. Vzhledem k velké účasti lidí a ohlasu v tisku jsme přesvědčeni, že lidem není lhostejný nedostatek hospiců v naší zemi a věříme, že jsme u mnoha lidí našli porozumění,“ zdůraznila Lenka Petříčková.

Výtěžek z této akce ve výši 40 tisíc korun, který byl díky Nadaci Divoké husy zdvojnásoben, byl předán na účet veřejné sbírky. Společenství Androméda pořádá 11. prosince od 17 hodin v Tylově divadle adventní benefiční koncert. „Jeho výtěžek je určen na podporu výstavby našeho hospice. Zakoupením vstupenky za sedmdesát korun podpoříte nejen jeho vznik, ale také vystoupení dětí ze Základních uměleckých škol v Rakovníku a Novém Strašecí,“ upozornila na další chystanou akci Lenka Petříčková.

Nedávno dostalo Společenství Androméda dobrou zprávu. Jejich kolega Ota Petrák se stal vítězem v mezinárodní soutěži OŖ Global Community Awards. Hlavní cenou je grant ve výši 5 tisíc GBP, které budou společenství předány. Této ceně předcházelo vítězství Oty Petráka v národním kole, v České republice podporovaném Nadací OŖ, ve kterém získal pro Společenství Androméda 80 tisíc korun. „Chceme tímto poděkovat všem lidem, kteří podpořili náš projekt a posílají i menší částky na účet veřejné sbírky. Všechny tyto peníze věnované našemu humanitárnímu projektu jsou důležité a víme, že je darujete s čistým srdcem,“ uzavřela Lenka Petříčková. Pokud by se našel topenář, který by chtěl společenství pomoci v těžké situaci nechť volá na telefon: 606 378 591 a nebo 604 996 812.