Voda, kterou přesycená pole už nestačila pobrat, se pak naráz valila do rybníka. Tekl sem tak dva metry široký a deset, patnáct čísel hluboký proud vody. Koryto potoka pod hrází bylo stále plné," popisovali místní hasiči, kteří ještě v pondělí odpoledne kontrolovali hráz rybníku Michálek nad vsí.
Voda přes hráz tekla v neděli odpoledne, zhruba od půl čtvrté do čtyř. Valila se do vsi. Pobourala podezdívky a ploty u domů, několik domů vytopila. Lidé v nich měli až půl metru vody. Snad nejhůře dopadl hotel Hřebečníky.

Vodu nestačil pobrat ani rybník na návsi. Ten přetekl také a vytopil bývalý mlýn. Tady už škoda nebyla tak velká. Pod vsí je louka a domy jsou trochu výše.

„Vyzvali jsme obyvatele, kteří mohli být ohroženi, aby opustili své domovy. Odešli k příbuzným a ke známým ve vsi. Když jsme zajistili hráz pytli s pískem, to bylo asi tak za tři hodiny, mohli se vrátit. Někteří šli domů, někteří zůstali u příbuzných až do rána," popisoval událost starosta Hřebečníků Bohuslav Řezníček.

Při velké vodě došlo částečně k narušení hráze rybníka Michálka nad vsí. Hned v pondělí dopoledne hráz prohlédl projektant. „Zjistil, že protržení hráze nehrozí. Dále vypracuje projekt na opravu hráze. Nyní vodu upouštíme. Jde to velmi pomalu, protože jí stále hodně přitéká," řekl starosta Řezníček.

Pytlovat písek začali hasiči a místní lidé kolem páté hodiny. Na hráz a do dvou kráterů pod hrází, které voda vymlela, přišlo na pět set malých pytlů a několik velkých. To znamenalo dvě fůry písku a k tomu ještě fůru štěrku. Rybník hasiči hlídali do jedné v noci. V tu dobu přestalo pršet. Vrátili se sem v pondělí, kdy s velkými obavami hlídali další černé mraky na obloze. Prudký déšť v odpoledních hodinách už ale žádné škody nenadělal. Hladina rybníka nepatrně stoupla.

Nejenže velkou vodu nikdo tak rychle nečekal, ale také ji ještě nezažil. Vzpomínala osmdesátiletá Vlasta Zemanová: „Teď bydlím v Rakovníku, ale stále sem jezdím do svého domu. Narodila jsem se tu a vyrostla tady. Takovou vodu, že by přetekly oba rybníky, vůbec nepamatuji. Voda ze spodního rybníka mi zatopila kůlny a stodolu. Teď musím čekat, až to vyschne. Voda vytopila i mého bratra, dole na samotě. Už se špatně pohybuje. Jeli mu tam na pomoc hasiči."

Hotel Hřebečníky spláchla voda pořádně. „Na dvoře i uvnitř budov jsme měli šedesát centimetrů vody. Potok je tu zatrubněný a voda se protlačila nahoru," popisoval Martin Havlík, jednatel společnosti, která hotel provozuje. Její výšku prozrazují nánosy bahna a nečistot na pletivu. Bourala plot a asfaltový povrch parkoviště. Jako kus hadru shrnula povrch tenisového kurtu, posunula zahradní domek, přinesla pořádnou haldu dřeva.

„Jak dlouho budeme uklízet tu spoušť, nedokážeme nyní říci, protože nevíme, co bude dál. Na dnešní odpoledne hlásí zase déšť. Každopádně jsme kvůli vodě museli odříci všechny rekreanty v červnu," uzavřel v pondělí odpoledne Karel Janda, zástupce majitele hotelu.

Co se škodou ve vsi zatím ještě nevěděl ani starosta Bohuslav Řezníček: „Pozvu sem odborníky. Musíme vše přivést do nějakého přijatelného stavu. Kde vezmeme peníze a kdo to udělá, zatím nevím. Máme jednoho obecního pracovníka a ten teď neví, kam dřív skočit. Jezdí s fekálkou a vytahuje vodu ze sklepů v Újezdci a Novosedlích, které k nám také patří."

V Újezdci rovněž přetekl rybník. Voda poničila silnici a odnesla z potoka kameny, kterými byl zpevněný. V Novosedlích místy ještě v pondělí ležely kroupy.

Škodu z velké vody mají také rybáři. Voda jim odnesla z rybníka téměř všechny ryby. Ještě v pondělí se je snažili posbírat z okolních luk, kudy tekla voda, a vrátit je zpět do rybníka Michálka