Druhý rybník, vlastně požární nádrž, dostal nový kabát v roce 2012. Peníze na opravu obec získala od Středočeského kraje z Fondu rozvoje měst a obcí. „Akci jsme museli nejprve financovat z rozpočtu, pak nám byly peníze postupně proplaceny, a to až na začátku loňského roku. Proto jsme dál neplánovali žádné velké akce," vysvětlovala starostka obce Jana Tlapáková.

I tak je obec zase o kousek hezčí. Upravila se zeleň a u pomníku padlých se nově vysázela. S úpravami se stále pokračuje. Opravují se kabiny na fotbalovém hřišti. Drobné opravy se dělají ve škole i školce, například nový chodník na zahradě a terasa u budovy školky. Na zahradě mateřské školy přibyla nová houpadla. Novou houpačku mají i na dětském hřišti.

Ještě před rekonstrukcí druhého rybníka, dostala nový povrch cesta na návsi kolem rybníků. Finance šly rovněž z dotace Středočeského kraje. Nová asfaltová cesta také vede k nové zástavbě v jižní části obce. Opraven je rovněž místní rozhlas.

Loňské povodně ukázaly na problém ze strouhami. Voda v nich zůstávala stát. „Proto jsme museli strouhy směrem od starého nádraží vyčistit. Strouhy čistili i místní zemědělské firmy," uváděla starostka Jana Tlapáková.

Na co mohou být Chrášťanští pořádně pyšní a co určitě nepřehlédnete, je kaplička svaté Barbory. Před lety zkrásněla zvenku. V loňském roce získala krásný interiér a místní tak důstojnou obřadní síň, která obci chyběla. „Na její opravě jsme pracovali od roku 2005. Začali jsme střechou, na kterou jsme získali dotaci od Středočeského kraje. Další rok jsme udělali fasádu rovněž z dotace Středočeského kraje. Pak už jsme vše financovali z rozpočtu obce. Až v roce 2010 tam byla zavedena elektřina. V loňském a předloňském roce přišly na řadu vnitřní úpravy a rozvod elektřiny. V kapli se dá přitopit přímotopy," vypočítávala starostka.

Stylový ale jednoduchý interiér se přímo nabízí ke svatebním obřadům. Na začátku opravy požádali zastupitelé o radu památkáře. Protože kaple není památkově chráněná, doporučili jen, co nejvíce se držet původního rázu. Na nové podlaze je nyní položena rustikální dlažba až z Itálie. Nové jsou i kovové hvězdičky na stropě kaple. „Původní byly totiž příliš zkorodované, tak jsme nechali v Jablonci vyrobit nové," podotkla starostka. Bohužel se nezachovalo téměř žádné původní vybavení, pouze několik svícnů. Ty čekají na restauraci. Kaple je vybavena stylovými lampami, lustrem a nábytkem. Poprvé si lidé mohli kapličku prohlédnout 27. října při Dni otevřených dveří.

Protože jsou Chrášťanští pilnými čtenáři, do obecní knihovny přibyly nové regály na knihy. Pravidelně sem také přibývají nové knihy. Navíc si knihovna vyměňuje výtisky s kladenskou vědeckou knihovnou. Velkou akci, kterou letos v Chrášťanech plánují, je nová střecha na komplexu budov mateřské školky. Rozpočet vychází více jak milion korun. Pokud nevyjde dotace, peníze půjdou z rozpočtu obce. Dále v obci chtějí opravit výtluky na cestě k lesu a zároveň poslední i s dešťovou kanalizací. Obec má už svůj zaběhnutý kulturní kalendář. Akce pořádá obecní úřad. „Pomáhají hasiči a sportovci, i další občané. Tak by to mělo být. A jinak by to ani nešlo. Vždyť se akce dělají pro lidi ze vsi," zkonstatovala Tlapáková.

Kultura v obci

Jako první jsou čarodějnice ve spolupráci se sportovci a hasiči, dále letní dětský karneval ve Staročeské stodole, následuje Anenská pouť. Listopad je ve znamení lampionového průvodu, posledního letu broučků. Při tom děti přecházejí s lampiónky po kladině půjčené od hasičů. V adventu se všichni těší na program S čerty nejsou žerty ve Staročeské stodole.