Děti odvedli do třídy v prvním patře. Tady si u stolečků vlastně tak trochu pohrály, ale zároveň je paní učitelky vyzkoušely, co vlastně umí a jestli mohou nastoupit v září do opravdové školy. Rodiče zatím poseděli u stolů a pozorovali, jak se jejich potomkům daří.

U jednoho stolku děti vystřihovaly z papíru čtverce a obdélníky, u druhého poznávaly a dovybarvovaly podle obrázků pohádky. Na barevné tabuli hledaly domečky a zvířata, to proto, zda děti správně rozliší levou a pravou stranu.

Dominik Fidler jako nic určil všechna zvířata na obrázku. Za všechny splněné úkoly dostal diplom a medaili opravdového školáka.
Ještě před tím, než se budoucí prvňáci dali do plnění úkolů, zahráli si o patro výš s Patem a Matem domino s geometrickými tvary, nebo skládali mozaiku na magnetické tabulce třeba z pěti růžových kytiček. Taky zavazovali boty hadrovému panákovi.

Adam Ratzka a Vojtěch Jiránek prošli celou velkou zkouškou společně. Jak by ne, jsou totiž dobří kamarádi z mateřské školy v Hořesedlích. Mezi tím, co Vojta vypravoval pohádku podle obrázku, jeho maminka Gábina Jiránková řekla: „Vojta se nějak zvlášť na dnešní den nepřipravoval. Ale těší se sem. Už jsme tu byli na dni otevřených dveří, líbilo se mu tady a věděl tak, kam jde. Školu jsme vybrali podle toho, že sem patříme. Bydlíme v Děkově.“ Aktovku ale Vojta doma ještě nemá. V srpnu ho ještě čekají narozeniny a tak ji dostane jako dárek.

Do školy se těšil i Adam. K zápisu se připravoval tak nějak průběžně. To potvrdila i maminka Jana Ratzková: „Adam umí počítat a zná i nějaká písmenka. S kolešovickou školou máme dobré zkušenosti. Chodili sem i jeho dva starší sourozenci a je pro nás dobře dosažitelná. Bydlíme v Hořesedlích.“ Adamovi chybí taky už jen aktovka a v září může vyrazit do první třídy.

Co budoucím prvňáčkům přece jenom dělalo největší potíže, vyjmenovala výchovná poradkyně Markéta Zápalová: „Některým dětem se pletly pojmy při vyprávění pohádek, například před dědečkem, za vnučkou. Některým se ještě pletly barvy. Počítání naopak šlo snad všem. Dost velké problémy mají dneska děti s výslovností. Snad každé druhé dítě špatně vyslovuje r , ž, i sykavky. Proto tady máme kroužek „Hbitý jazýček“ nebo logopedii.