Sbor dobrovolných hasičů Přílepy spolu s místním obecním úřadem uspořádal o víkendu u příležitosti 610. výročí existence obce a přílepské poutě na návsi pod stromy Pouťovou veselici. „Stalo se to takovou příjemnou místní tradicí slavit na návsi s tím, že místní ženy nabídnou jako pohoštění dobrůtky, které sami napekly,“ nastínila starostka Lenka Daenemarková.

Příjemné posezení s přáteli a rodáky podtrhla kapela Ideal Band a hojnost občerstvení jako pro děti, tak pro dospělé. „V průběhu odpoledne také vystoupí taneční skupina Lincejs Crew a v místní hospodě je nainstalována výstava fotografií mapující rozvoj naší obce,“ upozornila místostarostka Hana Huňatová. Za věrnost u byli odměněni také hasiči, kteří u místního dobrovolného sboru odsloužili už deset, dvacet a dokonce čtyřicet let.

Historie

Nejstarší záznam o existenci Přílep je datován k roku 1399, tehdy patřila obec ke Křivoklátskému panství a dochoval se záznam pouze o nejstarší budově hostinci, který pravděpodobně sloužil jako zájezdní hospoda.

V 16.století připadly Přílepy věnným darem Olešenskému panství. Během třicetileté války byla bohužel vesnice téměř zničena a vypálena.
Tyto události dodnes připomíná kamenný křížek na konci vsi.

Převážnou obživu obyvatel obstarávala zemědělská činnost, hlavně pěstování chmele a kamenictví.

Nad obcí, v nadmořské výšce 406 metrů je dnes už dobře známá pískovcová skála, která byla v minulosti významným kamenolomem a mistři kameničtí zde vytvářeli hlavně náhrobky, mlýnské kameny ,ale i sochy, které dodnes zdobí cesty v okolí, hlavně na Olešné. V současné době je tato lokalita užívána pouze jako přírodní památka.

Historii obce dále připomíná kaplička na návsi, bývalý parní mlýn.

Dnes má obec 187 obyvatel.

Převážně pracují v zemědělství nebo dojíždí za prací do okresního města Rakovník.