Projekty se mohou týkat například zlepšení veřejného prostoru, hřiště nebo místa, které by našlo nové využití či prvku, který zvýší bezpečnost nebo potřeby pro sportovní či kulturní využití. Formulář a pravidla jsou stejná jako v předchozím roce.

Tehdy do prvního ročníku byly přihlášeny čtyři projekty, z nichž uspěly dva. Nejvíce hlasů obdržela revitalizace hřiště Hájek a na druhém místě skončila realizace horolezecké stěny. Vítězný projekt je již v realizaci, v případě horolezecké stěny se čeká na vyřešení otázek kolem sportovní haly.

„První rok jsme brali jako takový pilotní, takže jsme byli rádi i za čtyři projekty, které byly přihlášeny. Některé předkladatele jsme do participativního trochu popostrčili, aby bylo o čem hlasovat,“ přiznal garant participativního rozpočtu Ivo Trešl.

Smysl participativního rozpočtu tkví podle rakovnického radního především v tom, ukázat občanům, že pokud něco vymyslí a vyprojektují, nemusí to být nutně na profesionální úrovni, přesto má projekt šanci na realizaci. „Kromě toho rada města ani zastupitelstvo do toho občanům nemluví. Stačí jen splnit všechna pravidla, předložit projekt a získat si podporu od občanů,“ uvedl Trešl.