Podmínky pro přijetí se hodně opírají o jednotné přijímací zkoušky, které platí právě od letošního roku.
„Dáváme velkou váhu výsledkům testů z matematiky a z českého jazyka. Pouze z jedné třetiny přihlížíme k průměrnému prospěchu v pololetí deváté třídy," uvedl ředitel gymnázia Richard Spiegl.

Právě s přijímacími zkouškami, které mohou být pro některé žáky velkým kamenem úrazu, novostrašecké gymnázium může pomoci. Podle ředitele Spiegla to není už žádnou novinkou: „Všem žákům, kteří si k nám dali přihlášku, už druhým rokem nabízíme možnost intenzivní přípravy na test z matematiky a z češtiny. Přihlašují se dobrovolně. My jim nabídneme termíny. Chystáme zdarma tři až čtyři dvouhodinové bloky češtiny i matematiky. Začneme v březnu, hned, jak budeme vědět počty žáků."

V loňském roce byl o přípravu ke zkouškám veliký zájem a studentům hodně pomohl, jak se pedagogové dozvěděli od těch, kteří nastoupili do prvního ročníku.

Studenti po absolvování přípravy na gymnázium nastoupit nemusí. Pořád totiž funguje systém dvou přihlášek, takže školy do poslední chvíle neví, kolik budou mít v září studentů. Přijímací zkoušky letos mohou žáci vykonat dvakrát a pokaždé na jiné škole. První v řádném dubnovém termínu. V druhém termínu, pokud budou chtít, složí zkoušky na školu, kam se přihlásili na druhém místě. Počítá se lepší výsledek.

Rozvrh hodin byla druhá věc, o kterou se příchozí během dne otevřených dveří nejvíce zajímali. Ten je postaven s ohledem na dojíždějící žáky. Vyučování končí třikrát v týdnu v jednu hodinu, poté následuje oběd a odjezd domů. Spojení na Prahu i Rakovník je dobré, proto se o školu zajímali kromě místních žáci z Rakovníka, Kladna i okolních obcí.

„Během tří dnů přišlo více jak sto zájemců, což je běžný počet. Plánujeme otevřít dvě třídy," podotkl ředitel. Návštěvníky po škole provedli studenti. Mohli rovněž nahlédnout do běžné hodiny a třeba čtvrt hodiny sledovat vyučování. Po vyučování pak zhlédnout náplň předmětů v různých blocích.
„Ne všichni žáci k nám pak nastoupí, ale rodiče si alespoň udělají obrázek, porovnají školní plán, vybavení i klima školy," uzavřel ředitel Richard Spiegl.