Mezi školy, kde skládali žáci přijímací zkoušky nejlépe, patřilo tradičně Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. V českém jazyce dosáhli přijatí uchazeči průměrný zisk 40,3 bodu, což je zhruba 80 procent, přičemž bodové rozpětí bylo od 30 do 50 bodů. Z matematiky byl průměrný zisk 32,9 bodu. Nejnižší počet bodů, který dostačoval k přijetí do studia, byl 22 bodů.

Vloni bylo přijatých 25 studentů z 48 přihlášených na osmileté gymnázium, na čtyřleté 50 z 75 přihlášek. „Nyní máme na osmileté gymnázium 93 přihlášek, na čtyřleté je to 137 uchazečů, přičemž přijímáme stejné množství studentů jako vloni,“ konstatovala ředitelka školy Zdeňka Voráčková.

Ta také uvedla, že 99% absolventů podá přihlášku k dalšímu studiu a zhruba 80% ve studiu na vysoké škole pokračuje, přičemž maximálně dva absolventi končí na úřadu práce. Ředitelka rakovnického gymnázia zmínila také úzkou spolupráci s několika českými univerzitami, ale také zahraničními, především z Francie a Německa.

Na Střední průmyslové škole Emila Kolbena Rakovník bylo loňské průměrné skóre přijatého uchazeče 50,9 % v českém jazyce a 40,3 % v matematice. „To lze v regionálním i celostátní srovnání považovat za velmi dobré. A můžeme říci, že na úrovni žáků v prvních ročnících je to vidět,“ konstatoval ředitel rakovnické průmyslovky Jan Jirátko.

Ten dále připomněl, že počet přihlášených uchazečů od roku 2012 významně roste. „Vloni to bylo 200 přihlášek na 88 volných míst, letos máme v 1. kole 83 míst a 278 přihlášek. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo kapacitu školy v letošním únoru navýšit, budeme moci ve 2. kole nabídnout až 30 dalších volných míst,“ informoval ředitel.

Ve Střední zemědělské škole Rakvník přijatí uchazeči docílili vloni u přijímaček v průměru více než 52 % z češtiny a 35 procent z matematiky. V letošním roce přijímají 64 studentů, přihlášek přitom škola obdržela 204. Někteří uchazeči se ale hlásí na všechny tři nabízené obory.

„Obor Agropodnikání připravuje studenty na profesi, která zajišťuje potraviny pro naše občany, ale i obhospodařuje krajinu. Obor Chovatelství je atraktivní obor, který si vybírají studenti se zájmem o chov koní, chov psů, hospodářských nebo exotických zvířat, ale i agroturistiku. Pro studium oboru Ekologie a životní prostředí se rozhodují studenti, kterým není lhostejný stav životní prostředí, krajina, ve které žijí,“ popsala trojici oborů Jitka Gregorová, která je pověřena vedením SZEŠ Rakovník.

Škoda dále nabízí studentům zajímavá pracoviště praxe, má i vlastní autoškolu, ve které připravuje studenty pro získání řidičského oprávnění skupiny T a B. „Naši studenti pokračují ve studiu nejčastěji na ČZU v Praze, někteří na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,“ dodala Gregorová.

Na sousední Masarykově obchodní akademii zvládli přijatí uchazeči český jazyk v průměru na 68 procent a matematiku na 52 procent v případě ekonomického lycea. U obchodní akademie byl průměr 58 procent z češtiny a 39 procent z matematiky. „Na tři obory přijímáme celkem 90 studentů. Novinkou ve vzdělávání je obor Obchodní akademie – Sportovní management, který cílí nejen na odborné vzdělání spojené se sportem, ale také na zdravý vývoj osobnosti,“ popsal ředitel školy Emanuel Vambera, který uvedl, že rozhodně není zvláštností, že si školu vybírají i sportovně založení žáci.

Celkem 120 žáků, z toho 90 do učebních oborů a 30 na nástavbové studium přijímají na Středním odborném učilišti v Novém Strašecí. „Celkem se k nám hlásí 284 žáků, z toho na prvním místě nás má 134 žáků. V loňském roce byla jiná situace, protože nebyla možnost podávat přihlášku na tři školy ale pouze na jednu. Nicméně i loni, tak jako v předchozích letech jsme vždy naplnili třídy podle předpokladů,“ popsal skutečnost ředitel školy Jan Nechutný.

Absolventi vedle odborných znalostí a dovedností získávají mimo jiné zdarma řidičské a svářečské průkazy, což jim dává široké možnosti uplatnění na trhu práce. Čtyřicet procent žáků pokračuje v následujícím nástavbovém studiu.

Ve Střední lesnické škole a Středním odborném učilišti Křivoklát je největší zájem o Lesnictví a Veterinářství. Na 15 volných míst se hlásí kolem 60 uchazečů. Na obor Lesní mechanizátor se hlásí 38 žáků, počet přijímaných je 12. Na Opraváře lesních strojů se hlásí 28 žáků (devět přijímaných) a na truhláře 15 žáků (devět přijímaných).

„Letošní i loňský rok je co do počtu přihlášek velmi podobný. Celkově vnímám stále velký zájem o studium maturitních oborů. Letos je poměrně velký počet uchazečů do učebního oboru Opravář lesnických strojů. Ale pokud se podíváme na prioritu uchazečů, tak většina volila tento obor na třetím místě,“ sdělila Eliška Libovická, zástupkyně ředitelky.

Zatímco průměrný celorepublikový zisk bodů u přijímaček v roce 2023 byl 48 bodů ze 100 (součet ČJ a MAT), tak přijatí uchazeči v této škole byli nad celorepublikovým průměrem s celkovým ziskem 64 bodů.