Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček samozřejmě ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

Vůbec nejlépe dopadla 2. základní škola v Rakovníku, jejíž žáci byli z češtiny nejúspěšnější ze všech škol okresu (62,1 procent), velmi dobře si ale vedli i v matematice, kde skončili druzí za novostrašeckou základní školou (45,35 procent).

Ředitel „dvojky“ Zdeněk Brabec věří, že je to především výsledek práce vyučujících a přístupu žáků. „V matematice jistě hrají svoji roli třídy s rozšířenou výukou matematiky. V devátém ročníku zpravidla realizují vyučující přípravu na přijímací zkoušky v rámci hodin praktické češtiny a praktické matematiky, které posilují hodinovou dotaci těchto vyučovacích předmětů,“ pronesl Brabec.

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Rakovnicku dle výsledků přijímaček 

2. ZŠ Rakovník 62,10%
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí 58,98%
3. ZŠ Rakovník 58,01%
ZŠ a MŠ Slabce 56,06%
ZŠ a MŠ Křivoklát 56,03%

Žáci novostrašecké základní školy si s rakovnickou 2. základní školou prohodili pozice, zatímco matematiku zvládli nejlépe ze všech s výsledkem 45,8 procent, v matice byli druzí s úspěšností 59 procent.

Ředitele novostrašecké školy Petra Chocholu výsledek žáků potěšil, ovšem podle něj hraje roli například i to, kolik procent žáků z celkového počtu deváťáků jednotlivých škol skládalo přijímací zkoušku na střední školu. „Zajímaly by mě i další údaje a čísla, nicméně výsledek u přijímacích zkoušek je sice významným, nikoliv však jediným měřítkem úspěšnosti žáků. Snažíme se je na přijímací testy kontinuálně připravovat napříč celým druhým stupněm. Největší důraz na přípravu přirozeně klademe v 9. ročníku, kdy je žákům mimo standardní hodiny češtiny a matematiky vyhrazena jedna hodina týdně navíc, při které se věnují výlučně úlohám z přijímacích testů,“ zdůraznil Chochola a také neopomněl připomenout, že podstatné je například i to, jaké základy si žáci odnesli z prvního stupně, případně jaké studijní návyky si za ty roky vypěstovali či jak jsou nastaveny priority v jednotlivých rodinách. „Jde i o to, zda jsou rodiny ochotny, či vůbec schopny, za potenciální úspěšnost v testech platit soukromé přípravné kurzy,“ poukázal ředitel novostrašecké školy.

Chochola dále uvedl, že se učitelé snaží nalézt rovnováhu mezi výkonnostním zaměřením na úspěch u zkoušek a mezi rozvíjením znalostí ve všech předmětech. „V neposlední řadě je pro nás důležité, aby žák naší školy odcházel na střední školu co nejlépe připraven. Naším posláním je žáky rozvíjet po všech stránkách, a to včetně jejich obecného rozhledu, manuální zručnosti i tělesné zdatnosti. Plníme navíc i funkci výchovnou,“ uvedl.

Třetí nejúspěšnější školou okresu je 3. základní škola Rakovník, jejíž žáci skončili v češtině na třetím místě, v matematice čtvrtí. Ředitel školy Jan Křikava nepřikládá úspěšnosti žáků u přijímaček velkou váhu. „Procenta mě moc nezajímají a nějaké vytažené výsledky pro mě nejsou žádným ukazatelem. Děti normálně připravujeme a je to jejich úspěch. Pak je to práce rodičů, doučování a dalších věcí,“ konstatoval.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Rakovnicku dle výsledků přijímaček

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí 45,81%
2. ZŠ Rakovník 45,35%
ZŠ a MŠ Čistá 45,23%
3. ZŠ Rakovník 43,76%
ZŠ Mutějovice 42,46%

Mezi trojici nejúspěšnějších škol Rakovnicka alespoň v jednom předmětu, konkrétně v matematice se vklínila ještě ZŠ a MŠ Čistá, jejíž žáci v tomto předmětu byli třetí nejúspěšnější. „Nejen co se týče matematiky, ale i češtiny, se specializujeme na přípravu dětí nadstandardní formou. Máme speciální doučování na přijímací řízení. Žáci mohou tuto přípravnou hodinu češtiny a matematiky navštěvovat jednou týdně, a to už od osmého ročníku. Učitelky se přípravě opravdu intenzivně věnují a snaží se žáky co nejlépe na přijímačky připravit, probíhají různé testové varianty, zkoušejí si testy na nanečisto a pokud žáci tyto hodiny po dva roky pravidelně navštěvují, máme zkušenost, že jsou na přijímačky dobře připraveni,“ poznamenala ředitelka školy Marie Kruntová s tím, že speciální doučovací hodiny jsou zdarma.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.
Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.
Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat