Za tuto částku ale svazek podle vedení města neposkytuje dostatečné služby. Proto zastupitelstvo odsouhlasilo vystoupení Nového Strašecí ze svazku. Smlouva vyprší do konce roku, takže od prvního ledna příštího roku město už nebude jeho členem.

Cílem svazku byla propagace rakovnického regionu. Informace o Novém Strašecí se na stránkách ale objevují minimálně.
Cena, za kterou poskytuje svazek se slevou kurzy účetnictví, se o mnoho neliší od kurzů u jiných agentur. Pokud se město účastní kulturních akcí, dopravu si hradí samo.

Dotace na chodníky, o které radní žádali, nebyly letos přiděleny. Dalších služeb, jako je kopírování či laminování město stejně nevyužívá a sleva tisíc korun na provoz webových stránek města už není rozhodující částka.

„Chceme se více věnovat Mikroregionu Novostrašecko, kde jsou sdruženy okolní obce a neplatí se žádný příspěvek. Spolupracovat budeme i s dalšími obcemi, například se Stochovem, a to alespoň po kulturní linii, ” plánoval starosta města Karel Filip. Jako další možnost se rýsuje spolupráce s Obecně prospěšnou společností Rakovnicko.

Kromě Svazku měst a obcí Rakovnicka a Mikroregionu Novostrašecko je Nové Strašecí ještě členem Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti a Svazku obcí kanalizace a vodovody Křivoklátské.