Tato trestná činnost je ale zaměstnává na dlouhou dobu. Svůj čas chce zmapování pohybu pachatelů kolem objektů, kde se pěstuje marihuana nebo vaří pervitin. Je třeba zajistit dostatek důkazů ještě před tím, nežli jsou pachatelé zadrženi. V této souvislosti Jiří Šiler zdůraznil, že se policie věnuje drogové kriminalitě i na přestupkové úrovni. „Zaměříme se určitě znovu i na školy, a to jak v preventivní rovině, tak i v rovině prověřování nahlášených podezření toho, že se tam užívání marihuany či jiných narkotik vyskytlo," konstatoval Jiří Šiler.

Ve srovnání s jinými středočeskými okresy stále platí, že je na Rakovnicku poměrně bezpečno. Od roku 2007 dosáhli rakovničtí policisté druhého nejlepšího výsledku, co se týká tzv. nápadu trestné činnosti. Vedoucí rakovnické policie Jiří Šiler upozornil: „Výsledek je krásný. V rámci kraje jsme na tom nejlépe, nepatříme sice k nejmenším územním odborům, ale patříme určitě k odborům s nejmenší kriminalitou, která souvisí i s nižší hustotou osídlení."

Během loňského roku se na Rakovnicku stalo 1250 trestných činů (v roce 2013 jich bylo 1368). Druhým dechem Jiří Šiler dodává, že by bylo nespravedlivé hovořit o úspěchu v tom smyslu, že policie zaregistrovala méně případů. „Je určitě potřeba také objasňovat. V tomto ohledu musím říci, že se nám podařilo objasnit skoro stejný počet případů jako v roce předchozím. Tedy zhruba kolem pěti stovek," doplnil Jiří Šiler. Na paměti ale stále mějme, že od roku 2009 na Rakovnicku ubylo bezmála dvacet policistů. „Prakticky tedy porovnáváme výsledky práce sto čtyřiceti policistů s výsledky práce, které odvedlo v předchozích letech policistů sto šedesát," zdůraznil Jiří Šiler. Loňský rok přinesl nejvíce případů první čtyři měsíce. Poté počty začaly pozvolna klesat.

Připomeňme si například náročné pátrání po ztracené seniorce na Křivoklátsku. Do akce museli být v květnu povoláni i hasiči. Po ztracené paní pátrala v jeden okamžik třicítka policistů a devět psovodů. Do pátrací akce byl poté nasazen i policejní vrtulník. Žena ale byla nakonec bohužel nalezena mrtvá.

„A v prosinci jsme měli dokonce nejméně případů za posledních sedm let," upozornil Jiří Šiler. Loňský prosinec přinesl konkrétně 76 případů, což v průměru vychází na dva a půl případu za den na okres. A tento trend přešel bohudík i do ledna roku letošního. „Za leden evidujeme to samé číslo," upozornil Jiří Šiler.

Rakovnickým kriminalistům se v loňském roce podařilo například vyřešit případ sériové trestné činnosti velkého rozsahu – vloupání do chat. „Svoji roli v nízkém počtu trestné činnosti určitě hraje i prevence a také mám pocit, že se podařilo realizovat změny v plánování činnosti našich hlídek. Byť za stálého malého počtu jsme v ulicích více vidět," dodal ještě k tématu Jiří Šiler.