K Městečku patří i část území křivoklátských lesů severně od vsi, až k horní části klíčavské přehradní nádrže, včetně jihozápadní části Lánské obory. Do území obce spadá také dvůr Požáry a hájovna Pařeziny.

Větší rekonstrukcí, do které se v Městečku v loňském roce pustili, je oprava veřejného osvětlení. Starosta Jaroslav Gorčík popsal: „Vyměnili jsme všechna svítidla v obci o celkovém počtu sto kusů. Všude jsou nyní jen úsporné ledky. Zaplatili jsme je z úvěru a je to spočteno tak, že by se obci měla tato investice do pěti, šesti let úsporou energie vrátit." Akce vyšla obec na necelých 900 tisíc korun. Opravena byla také opěrná zeď u obecní cesty. „Bylo by třeba investovat do komunikací, které jsou ve špatném stavu, ale už několik let blokuje investice do vylepšování obce předpokládaná výstavba v rámci projektu Kanalizace a vodovodu Křivoklátsko. Dodnes není s konečnou platností rozhodnuto, zda se bude stavět. Připadá nám hloupé stavět cesty a za rok do nich bagrovat, protože se rozhodne, že se projekt konečně rozjede," vysvětlil Jaroslav Gorčík.

Nejistota trápí samozřejmě i místní obyvatele, kteří se chodí starosty ptát, kdy a zda se vůbec začne, nebo zda si mají začít sami stavět čističku nebo žumpu. V obci by bylo třeba jak kanalizace a čističky, tak vodovodu. „Osmdesát procent místních má svoji studnu, ale vody není tolik a není moc kvalitní. A o kanalizaci ani nemluvím. Jen tu jen dešťová a splaškovou tady prakticky vůbec žádnou nemáme," dovysvětlil Gorčík. Ještě před dvanácti lety měl prý představu, že obec postaví jen malou čistírnu pro Městečko a dle finančních možností by se postupně na ni napojovaly jednotlivé ulice. „Tento postup mi byl vysvětlen jako nereálný, údajně je prý potřeba, aby byla do čističky okamžitě po kolaudaci napojena minimálně polovina obce. A tak začaly diskuse o velké projektu a že jiná cesta nežli společná s ostatními obcemi není možná. Léta utíkají a my jsme v patové situaci," dodal Gorčík.

Co se společenského a sportovního života v obci týká, nejvíce zde fungují sportovci (SK Ohnivec). Fotbalem žije celá obec. Sportovci dokázali vybudovat a udržovat krásné hřiště i s příjemným zázemím. Pracuje zde i Svaz žen a Ohniváček, klub maminek a dětí. „Problém je, že nemáme sál, takže společenské akce lze pořádat jen v letních měsících za pěkného počasí pod přístřeškem sportovního klubu na hřišti, nebo pro menší množství lidí v obecní společenské místnosti, což je velká škoda," konstatoval kronikář Jaroslav Jirásek.

Ukázalo se, že v Městečku byli docela prozíraví. Dokázali si udržet mateřskou školu, která dnes dokonce jede na výjimku, jak velký zájem je ze strany rodičů o to, aby sem své předškoláčky mohli umístit. Starosta obce Jaroslav Gorčík uvedl: „Mnoho školek se v jedné době rušilo a najednou přišel populační nárůst, který možná zase povadne, ale my jsme to přesto chytili včas. To by, myslím, měli rodiče i ostatní občané ocenit."

Zároveň se tak podařilo zachránit budovu bývalé školy, jejíž prostory byly na mateřinku přestavěny díky dotaci z evropských peněz. Kronikář Jaroslav Jirásek k tématu školy a školky zdůraznil: „Naši pradědečkové školu postavili i přesto, že to bylo hodně těžké v době, ve které žili. To si možná ani nedovedeme představit. Dnes už sice školu nemáme, ale máme zde alespoň mateřskou školu a budova tak opět slouží dětem." Jaroslav Jirásek také připomněl, že v roce 1890 do třech tříd městečské školy chodilo dohromady 360 dětí! A docházelo sem nejen místní žactvo, ale také děti z Kalubic nebo Velké Bukové.
Do Mateřské školy v Městečku dnes denně dochází 28 předškoláčků, což je na malou obec velice slušný počet.