Informace týkající se dalšího rozvoje obce Řeřichy nám poskytl její starosta Vladislav Reigl: „Tak především plánujeme velikou akci, a to stavbu vodovodu. Předpokládaná částka na stavbu je přes 7 milionů, což je při našem rozpočtu ohromná suma a nepředstavitelný závazek, ale vodovod je tu skutečně potřeba. Hodně lidí v obci má totiž nekvalitní vodu. Řada zdejších studen je poznamenána ještě z dob minulých, kdy byla voda znečištěna umělými hnojivy. S realizací těchto plánů nám pomáhá rakovnická firma Ravos.“ Na stavbu bude zastupitelstvo potřebovat nutně dotaci, o kterou se chystá zažádat. „Už předloni se nám povedlo udělat zkušební vrt nad rybníkem. Na přelomu letošního a loňského roku zde probíhala čerpací zkouška. My jsme díky ní zjistili, že je tam množství vody, které nám bude bohatě stačit. A navíc je ta voda na dnešní poměry dost kvalitní,“ upozornil Vladislav Reigl.

Letos už mají zažádáno o dotace například na revitalizaci prostředí okolí rybníka v Novém Dvoře. „Jsou tam staré, poškozené stromy,“ vysvětlil Vladislav Reigl. Občané Řeřich mají dále zažádáno o dotaci na bezdrátový rozhlas. „Komunikace s občany v tomto směru trochu vázne. Až doposud jsme jejich informování řešili jen vhazováním informačních letáků do schránek. Rozhlas by byl velkou pomocí,“ konstatoval starosta.
A také by rádi dostali dotaci na rekonstrukci společenské místnosti v budově obecního úřadu. Omladina by tam měla klubovnu.


Zastupitelstvo Řeřich se neustále snaží o rozvoj a zvelebení obce. Během několika posledních let zde byla opravena bývalá autobusová zastávka, kde byl zřízen sklad materiálu obce. Upravena je část návsi včetně osázení zelení. Povedla se výměna starých oken za plastová ve všech budovách patřících obci. Bylo zde zřízeno pracoviště Czech point a možnost připojení k internetu. „Na návsi máme budovu, která nestojí na našem pozemku, ale na pozemku státu. Na ní se povedlo udělat fasádu. Na Novém Dvoře i v Řeřichách jsou opraveny hasičské zbrojnice,“ vyjmenoval starosta.

Co se bude muset v obci nutně řešit, je vypouštění odpadních vod. „Je to ale problém. Už jsme dokonce platili životnímu prostředí několikatisícovou pokutu. Řešit se to tedy musí, nyní jen zvažujeme, jak. Už by tu nějaké nápady byly. V současné době je například pro každého z řeřišských občanů řešením soukromá biologická čistírna odpadních vod nebo jímka. Pak je tu ale zase problém, kam z nich pak odpadní vody vyvážet. Správně by se měla třeba jímka vyvézt za drahé peníze na čistírnu,“ vysvětlil v závěru starosta obce Řeřichy Vladislav Reigl s tím, že postavení čistírny odpadních vod pro celou obec by Řeřichy stálo zcela nereálných 15 milionů korun.