Pracovníci Údržby městských komunikací tu od stromku směrem k Šalandě rozestavěli dobové stánky. Do každého z nich chlapi z Erimpu zavedli elektřinu. Řemeslné výrobky, drobné dárky i pivo tu nabízeli jednotlivci i firmy z Rakovnicka. O zahájení se postaraly děti ze třech rakovnických mateřských škol pásmem koled a vánočních říkanek. Už během dopoledne na trh proudily davy lidí.

Trhy pokračují ještě dnes od 10 do 17 hodin.