Směny pozemků jsou už letitý problém. To potvrdil i Lukáš Hnízdil z Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary.
„O směnu pozemků se snažíme již roky, ale stále narážíme na nějaký legislativní problém. Chybí nějaký funkční systém směn, tak aby šlo směnit pozemky z katastru do katastru a pak i z kraje do kraje. Vlastníci pozemků mají různé požadavky a nejsou jen v rámci jednoho katastru."

Například poslední jednání se Státním pozemkovým úřadem v Kladně byla vstřícná, ale musí se právě odsouhlasit systém směn. To už záleží na ministerstvu dopravy a zemědělství a celostátním pozemkovém úřadu.

„Na tom právě pracujeme a chceme dosáhnout nějakého posunu za pomoci starostů a hejtmanů, kteří nám pomoc nabídli," uvedl Hnízdil.

To mimo jiné vyplynulo z dalšího jednání starostů dotčených obcí s vedením ŘSD Karlovy Vary, zástupci třech krajů a Státního pozemkového úřadu ohledně vybudování rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary. Bylo rychlé a konstruktivní. Úkoly, které vyplynuly z předešlého jednání v Krupé, se podařilo a daří plnit.
Především pokračují jednání s vlastníky pozemků o výkupech, což je základ celé přípravy výstavby rychlostní silnice R6.

Do příprav zasáhl také nový občanský zákoník. Od února je odsouhlasena nová verze smluv v souvislosti se změnami v něm. Zasáhl téměř do všech oblastí příprav výstavby rychlostní silnice. 

Při zadávání nových zakázek neplatí už zákoník obchodní, ale smlouva o dílo musí být podle nového občanského zákoníku. Ten zasáhl nejen do života lidí, organizací i stavebních institucí. Dokumentace pro stavební povolení pro část rychlostní silnice Řevničov, obchvat platí v nynější podobě.
Na další úsek Nové Strašecí – Řevničov je nezbytná aktualizace podle nových norem. Měla by být hotová na podzim.

Schůzky v Hořesedlích se zúčastnil Tomáš Kaas, ředitel provozního úseku ŘSD Praha. „Že se o stavbu R6 zajímá samotný generální ředitel, je pro nás starosty přínos. Naše snaha se dostala tak hluboko do podvědomí, že se snaží, aby přípravy na R6 pokračovaly tak, jak mají. To znamená, aby nová silnice byla čtyřproudá, jak zněl původní návrh. Zkrátka nás starosty potěšilo, že si i generální ředitel udělal čas a přijel na naše jednání," mínil starosta Řevničova Jiří Petráček.
Protože s generálním ředitelstvím jednají i zástupci ŘSD Karlovy vary, tlak na vybudování rychlostní silnice R6 je z obou stran.

V Hořesedlích starosta Nového Strašecí Karel Filip znovu otevřel problém protihlukových bariér kolem již hotové rychlostní silnice u Nového Strašecí. Jednat se o nich bude na individuální schůzce. O výsledcích společného jednání vás budeme ještě informovat.

Starostové všech obcí, a to nejen na Rakovnicku, chtějí hlavně dostat silnici a tím i stávající automobilovou a hlavně kamionovou dopravu mimo obec kvůli zvýšení bezpečnosti obyvatel a omezení zdraví škodlivých vlivů. Cílem celé iniciativy starostů je připravit stavbu R6 a získat stavební povolení na celou trasu.

Impulz k přípravě výstavby rychlostní silnice R6 dala před třemi lety nabídka státních pozemků z katastrů obcí kolem karlovarky k prodeji. Tehdejší ministr zemědělství Petr Bendl na žádost starostů prodej pozemků zastavil. Pozemky totiž musí být volné například na vybudování nových cest po výstavbě R6. Pravidelných společných jednání se účastní starostové Rakovnicka i stejně postižených obcí na Ústecku, Petrohrad a Lubenec. Na přípravu stavby v celé délce by letos mělo jít sedmdesát milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dostavba rychlostní silnice R6 by měla přijít celkově zhruba na 28 miliard korun. 

Odkud kam povede nová silnice R6:

Stavba rychlostní silnice R6 v úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary v celkové délce 82 km je rozdělena celkem do 12 staveb.
Ve Středočeském kraji na pět staveb: Nové Strašecí – Řevničov, obchvat Řevničova. Součástí této stavby je i obchvat obce Krušovice, Krupá přeložka, Hořesedly přeložka a Hořovičky obchvat

V Ústeckém kraji na tři stavby: křiž. I/27 Petrohrad – Lubenec, Lubenec – obchvat a Lubenec – Bošov již ve výstavbě.

V Karlovarském kraji jsou to čtyři stavby: Bošov – Knínice, Knínice – Žalmanov, Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – K. Vary

S celým dokončením stavby se počítá v roce 2030. Staví se v úseku Lubenec – Bošov. Zprovozněna by měla být v říjnu 2015.

Stavba Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov – obchvat by měla začít v roce 2016. Obchvat Lubence, první etapa, v roce 2017. Ve Středočeském kraji je naposledy plánováno zahájení staveb Hořesedly 
(r. 2021) a Hořovičky (r. 2023).