Další jednání o ní pokračovala po prázdninové přestávce v Blatně. Kromě starostů dotčených obcí a kompetentních firem se sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Praha. Po téměř čtyřech letech jednání se příprava výstavby posouvá dopředu velmi pomalu. Jedním z důvodů je častá změna vedení ŘSD i ministerstva dopravy.

Proč, vysvětlil jeden z iniciátorů jednání Jiří Petráček, starosta Řevničova: „Dalo by se říci, že jednání je stále na začátku. Ředitel ŘSD je už třetí a ministr dopravy pátý. Je to velmi těžké pořád se někde představovat a znovu vysvětlovat, co chceme. Stále ale platí, že v roce 2016 by měla být zahájena výstavba R6 Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničov – Krušovice. Lubenec by měl přijít na řadu až v roce 2018, přestože to mělo být původně ve stejném roce."

Peníze jsou pro rok 2016 připraveny, což potvrdil i zástupce ŘSD Praha. Na schůzce v Blatně byl poprvé uveden časový harmonogram. Do konce letošního roku by měly být znovu prověřené a přepracované projekty pro stavební řízení, protože během let došlo k určitým změnám.

S malou změnou se počítá 
v lesním úseku od Nového Strašecí k Řevničovu, dále na původní karlovarce jako doprovodné komunikaci u motorestu Farma.

Na křižovatce směrem na Třtici by měl být kruhový objezd. Další změna oproti stávajícímu plánu se rýsuje u Krupé. 

Podle výsledku hydrogeologických sond podloží tu možná vyrostou tři malé mostní objekty oproti jednomu velkému náspu, což by údajně mělo vyjít i levněji. Přepracovává se nájezd na Slaný u Řevničova. Kvůli úsporným opatřením, která padla už před třemi roky, se tu zužuje most. Stavba na Krupé by měla navazovat až na zprovozněný úsek Nové Strašecí – Krušovice.

„Byl jsem ubezpečen, že změna se nijak nedotkne termínu podání žádosti o stavební povolení. Projektové práce by měly být připraveny do konce letošního roku. Nejpozději do března 2015 by měly být hotovy všechny náležitosti k žádosti o stavební povolení," uvedl Jiří Petráček.

Dále je připraveno rozhodnutí o vyjmutí z lesního a zemědělského půdního fondu. To, že se u Řevničova „začne kopat" už v roce 2016, považuje za úspěch. Ještě před iniciativou starostů obcí kolem karlovarky to vypadalo, že stavba R6 úplně zapadne. Jednáním se podařilo začátek stavby vrátit do roku 2016 z plánovaných let 2036, 38.

Velký kus práce vykonal také státní pozemkový úřad. Po sloučení dvou státních organizací se podařilo po celé budoucí trase R6 postupně zahájit, či zahajovat kompletní pozemkové úpravy. Dodavatel zpracování pozemkových úprav je vysoutěžený v Krušovicích, Hořesedlích a v Řevničově se nyní o dodavatele soutěží.
Stavba R6 je jedna z nejlépe připravených staveb v ČR, to padlo již několikrát na jednotlivých schůzkách na přípravu výstavby této rychlostní silnice.

„Nyní záleží hlavně na majitelích pozemků a na jejich výkupu. Pokud budou majitelé spekulovat a pozemky neprodají, nakonec se peníze na R6 přesunou v rámci ČR na jiné stavby a tady se to zastaví a nebude tu nikdy nic," zkonstatoval Jiří Petráček. Právě výkupy pozemků by mohly další postup přibrzdit, i když například na prodej pozemků v katastru Řevničova jsou již z osmdesáti procent uzavřeny smlouvy. Další postup může pozdržet nový zákon o výkupech pozemků, který zhruba před dvěma týdny podepsal prezident Miloš Zeman.

Rekapitulace
Novou silnici už několik let prosazují starostové dotčených obcí. Jejich hlavním zájmem je dostat silnici mimo obec kvůli zvýšení bezpečnosti obyvatel a omezení zdraví škodlivých vlivů. Silnice také neodpovídá tak silnému zatížení dopravou. Nejhorší je kamionová doprava.

Poslední velká rekonstrukce karlovarky se uskutečnila v roce 1969. V Řevničově se bourala stará hospoda a zmírnil se ohyb křižovatky u obecního úřadu, který měl téměř pravý úhel. Dlažební kostky nahradil asfalt.
Nyní je cílem celé iniciativy starostů připravit stavbu R6 a získat stavební povolení na celou trasu. Pak už záleží na rozhodnutí vedoucích představitelů.

Impulz k přípravě výstavby rychlostní silnice R6 dala před třemi lety nabídka státních pozemků z katastrů obcí kolem karlovarky k prodeji. Silnice by totiž najednou rozdělila katastry a státní pozemky musí být k dispozici na zpřístupnění všech pozemků v rámci celého katastru. To znamená například pro vybudování nových cest po výstavbě R6. Proto se spojili starostové těchto obcí na Rakovnicku.

Napsali dopis tehdejšímu ministru zemědělství Petru Bendlovi, aby se prodej těchto pozemků zastavil. To se podařilo.

Zároveň se rozjely komplexní pozemkové úpravy v Řevničově, Krušovicích, Hořesedlích, Hořovičkách a Hokově. Starosta Řevničova Jiří Petráček ještě oslovil starosty stejně postižených obcí na Ústecku, Petrohrad a Lubenec. Jednání pokračovala a pokračují společně. Starostové se scházejí téměř každý měsíc na informativní schůzce v jednotlivých obcích kolem karlovarky.

V únoru letošního roku poslali starostové obcí kolem karlovarky otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi. Žádali ho v něm o pomoc při přípravě a vybudování rychlostní silnice R6, která by dotčeným obcím a hlavně obyvatelům v nich ulevila. Žádali prezidenta dokonce o osobní schůzku. 

Odkud kam povede nová silnice R6:

Stavba rychlostní silnice R6 v úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary v celkové délce 82 km je rozdělena celkem do 12 staveb.

Ve Středočeském kraji na pět staveb: Nové Strašecí – Řevničov, obchvat Řevničova. Součástí této stavby je i obchvat obce Krušovice, Krupá – přeložka, Hořesedly – přeložka a Hořovičky – obchvat.

V Ústeckém kraji na tři stavby: křiž. I/27 Petrohrad – Lubenec, Lubenec – obchvat a Lubenec – Bošov již ve výstavbě.

V Karlovarském kraji jsou to čtyři stavby: Bošov – Knínice, Knínice – Žalmanov, Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – K. Vary.

S celým dokončením stavby se počítá v roce 2030. Staví se v úseku Lubenec – Bošov. Zprovozněn by měl být v říjnu 2015.

Podle tahové studie by měla stavba Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov – obchvat začít v roce 2016. Obchvat Lubence, první etapa, v roce 2017. Ve Středočeském kraji je naposledy plánováno zahájení staveb Hořesedly (r. 2021), Hořovičky (r. 2023).