Podle nynější platné Politiky územního rozvoje České republiky by k aktualizaci mělo dojít až v roce 2021, rozhodnutí vlády v minulém týdnu ovšem přípravu staveb podle ministra zemědělství Miroslava Tomana zrychlí nejméně o rok.

Vodní dílo Kryry je stěžejním opatřením v rámci komplexního řešení sucha na Rakovnicku. To zahrnuje nejen vodní díla Senomaty a Šanov, přivaděče vody z Kryr do Rakovnického a Kolešovického potoka, ale i rovněž další technická a přírodě blízká opatření.

Na Rakovnicku neustále narůstá deficit dešťových srážek – za posledních pět let měření se rovná už jednomu roku.