Nabídku na předání obdržela fakulta od dosavadního majitele Ivana Kasalického před dvěma lety. „Nebývá to obvyklá nabídka, a tak jsme rychle zareagovali a s velkou vděčností jsme se toho uchopili. Kromě péče o zvelebování tohoto krásného kusu přírody budou naši studenti mít možnost podílet se na managementu přírodního slatiniště,“ uvedl Vladimír Bejček, děkan fakulty životního prostředí ČZU a doplnil, že cílem je, aby rezervace došla ke stavu, který bude ještě lepší než teď. „Nebude to ale jednoduché, protože Ivan Kasalický věnoval rezervaci opravdu velké množství úsilí,“ řekl děkan.

Rezervace je z více důvodů cenným územím. Jako přírodní biotop zadržuje obrovské množství vody. Nejcennější místem je pak slatinná louka v jižní části. Nejvzácnější rostlinou je kohátka kalíškatá, v České republice kriticky ohrožený druh. Ze zvláště chráněných živočichů se zde vyskytují hlavně obojživelníci a plazi, například čolek obecný, horský, skokani štíhlý a skřehotavý či ropucha obecná.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Jan Skaloš zdůraznil, že potenciál místa je obrovský. „Chceme navázat na postupy, které se osvědčily již předtím. Vloni se započalo s kosením nejcennější severní části. V rámci opatření budeme podporovat i živočišné druhy, hlavně plazy. Další tvorbu tůní bychom rádi konzultovali s botaniky, abychom nezničili botanicky cenná místa,“ konstatoval. Do budoucna by podle něj škola ráda do této činnosti zapojila více studentů. V prvním roce si musela vypomoci s externí firmou.

Lokalita V Bahnách se stala přírodní rezervací v roce 1952. Rodina Ivana Kasalického ovšem pozemek vlastnila již od roku 1925. V chráněném území o rozloze 8,63 hektarů lze najít stopy po těžbě rašeliny v podobě odvodňovacích příkop a tůní. Území se dříve říkalo V Jámě. Ivan Kasalický, který byl vystudovaným ochranářem, se o rezervaci začal starat od roku 1994 po smrti otce. Začátky prý byly velmi náročné, neboť území bylo zarostlé a bylo potřeba jej vyčistit. „Na to jsem si vzal dotaci od státního fondu životního prostředí a s pomocí několika přátel jsme začali s jeho rozsáhlou úpravou. Později se nám podařilo udělat opatření na zadržování vody, zmeandrovat toky a vytvořit jezírko. Péče o rezervaci je ale stále náročnější, pomocníků už zdaleka není tolik k mání. Já stále složitější se dostat k penězům a bez nich se to dělat nedá, proto jsem rád, že fakulta toto území převzala pod svoji ochranu,“ doplnil Kasalický.