Žádostí je totiž hodně a není jisté, zda se na místní farnost dostane. V Čisté jsou proto dvě sbírkové pokladničky. Jedna je umístěna v kostele, druhá na radnici. Varhany v Čisté jsou dílem rodu Guthů, slavných varhanářů, kteří postavili více než šedesát varhan a desítky dalších opravili či naladili.

Od 18. století žil tento rod po několik generací v Čisté. „Musíme si vážit toho, že varhany postavil místní varhanář. Pro nás tady v Čisté mají zcela jistě velký historický význam," zdůraznila Blanka Čebišová. O rodině významných varhanářů se veřejnost bude moci nově dozvědět na posledním informačním panelu stojícím na naučné stezce. „Bude umístěn přímo u kostela," přidala zajímavou informaci Blanka Čebišová.

Čistečtí připravují pro slavný rod Guthů další poctu. „Osazení pamětní desky rodu Guthů. Jejich rodný domek už bohužel nestojí. Umístíme ji tedy na dům číslo popisné osm na náměstí, kde žili poslední Guthové a v němž stále žijí potomci jedné větve rodu," upřesnila k tématu starostka Blanka Čebišová.

A přispět můžete i vy. Buď vhozením peněz do již zmíněných pokladniček, nebo zasláním peněz na sbírkový účet: 3167471369/0800.
„Děkujeme všem, kteří naši sbírku na záchranu unikátních čisteckých varhan podpoří," zdůraznila v závěru starostka Čisté Blanka Čebišová.