Nový návrh změní rozdělování příspěvků na činnost sportovních klubů. Nově tak bude kladen větší důraz na počet sportujících dětí a mládeže v jednotlivých klubech.

Navržený systém v první řadě zohledňující velikost členské základny má přinést vyváženější a spravedlivější rozdělání financí mezi jednotlivá sportovní odvětví. Zvolený druh sportu by tak už neměl hrát prim při výši příspěvku.

„Naším cílem je podporovat sportování dětí a mládeže a tím přispět ke snížení finanční zátěže rodičů dětí provozujících například méně obvyklý sport, případně sport finančně náročnější,“ řekl k nově přijatému systému rakovnický starosta Pavel Jenšovský.

Tento rok si mezi sebe sportovní kluby rozdělily celkem tři miliony a 600 tisíc korun. Stejná částka se předpokládá i pro rok 2018. Její rozdělování už ale bude jiné. Kluby budou hodnoceny ve třech krocích.

Jedna třetina celkové částky, tedy asi jeden milion a 200 tisíc korun, se bude rozdělovat právě na počet sportujících dětí a mládeže. Podmínkou ale je zaplacený členský příspěvek a trvalé bydliště v Rakovníku. Druhá třetina se rozdělí mezi jednotlivé sportovní akce konané v průběhu roku.

Právě podmínka trvalého bydliště v Rakovníku u sportujících dětí vyvolala diskuzi. Ještě před zastupitelstvem, které ji schválilo, měla návrh na stole sportovní komise. Ta ho ale většinově odmítla jako diskriminační.

„Sportovní komise návrh nedoporučila i z důvodu poskytnutých zkreslených údajů předsedou komise, do jednání zastupitelstva členové komise a zastupitelé dostali objektivní informace a mohli se pak znovu rozhodnout, zda tento návrh podpoří,“ řekl jeden z navrhovatelů Miroslav Koloc.

Návrh na zastupitelstvu prošel. Svůj souhlas s ním kromě starosty Jenšovského vyjádřil i místostarosta Miroslav Samaš. „Některé oddíly se samozřejmě mohou cítit diskriminovány tím, že mají přespolní děti. Nicméně peníze jsou poskytovány z rozpočtu Rakovníka a to, že podpoříme rakovnické děti a občany, nelze shledat diskriminací,“ řekl místostarosta.

Součástí návrhu je také žádost o začlenění sedmi sportovních klubů, oddílů a tělovýchovných jednot mezi ty takzvaně „velké“, které by tak měly nárok na část z třetinového podílu, jež by i nadále rozdělovala rada města po doporučení sportovní komisí.

Aby se peněz dočkaly, ale musí být jejich sportoviště v majetku města. Proto třeba sportovní hala na finance nedosáhne. Město ji od TJ TZ opětovně odmítlo pře-vzít do svého majetku.

V Rakovníku je ale několik sportovních celků, jejichž sportoviště patří městu, a tak jsou finančně dotované. Zároveň plochy pronajímají, a z toho získávají další peníze. Týká se to třeba velkých fotbalových a hokejových klubů. Naproti tomu oddíl florbalu při TJ Lokomotiva Rakovník si, pokud chce sport provozovat, musí platit pronájem hřiště za 300 tisíc korun ročně. Jeho většinovými členy jsou přitom děti.

„Asi 35 procent našich dětí nemá trvalý pobyt v Rakovníku, tudíž je pro nás nové kritérium určitým způsobem omezující. Nicméně i tak návrh přináší zlepšení situace, která tu v tuto chvíli je,“ řekl Radek Heger, zástupce rakovnického florbalového oddílu.

Systém přerozdělování peněz asi nikdy nebude připadat spravedlivý všem. „Nový návrh umožňuje, aby to bylo aspoň spravedlivější,“ uzavřel Miroslav Koloc.