Vyklidit se tedy musely šatny pro první a druhé třídy a všech 200 dětí bylo i se zázemím přesunuto do učebny jazyků a přilehlých prostor u hlavního vchodu do budovy ZŠ. Kromě toho se musely ještě vyklidit dvě učebny, a to informatika a učebna cizích jazyků, a hlavně celá družina pro 140 dětí včetně heren a veškerého vybavení.

„Že se musíme vystěhovat, jsme se dozvěděli ve středu 21. září a do pondělí 26. září jsme museli prostory vyklidit. Potěšilo mě, že ačkoli každé stěhování a změny přináší jisté nervy a stres, tak se všichni zaměstnanci, ať již vychovatelky či paní učitelky do prací aktivně zapojili. Zvláště pak děkuji provozním zaměstnancům, školníku Michalu Bünterovi a údržbáři Pavlu Sušickému, kteří stěhovali celý víkend a i na svatého Václava," popisoval ředitel školy Petr Chochola.

Po domluvě se stavební firmou ještě škola dostala týden času na dovyklizení družiny a zmiňovaných učeben. Bylo nutné rozebrat a zase sestavit čtyři velké vestavěné skříně, přestěhovat učební pomůcky a materiály, školní nábytek. Pomáhali také pracovníci technických služeb.

Zřizovatel školy, město Nové Strašecí, nabídl ihned náhradní volné bytové prostory ve městě pro provoz družiny i uskladnění materiálu. Prostory pro družinu byly však vyčleněny v třídách prvního stupně.

Tady se vyučuje většinou jen do půl dvanácté. Děti mohou odcházet z družiny do půl druhé, poté je hodinu a půl družina uzavřená. To mohou do tělocvičny, na procházku, nebo se intenzivněji věnovat výchovně vzdělávací činnosti. Od tří do půl šesté mohou z družiny opět odcházet domů. „Provoz družiny jsme prodloužili až do půl šesté, neboť hodně rodičů dojíždí za prací a vrací se do Nového Strašecí v pozdních odpoledních hodinách," upozornil ředitel Chochola.

Díky vstřícnosti ředitele gymnázia Richarda Spiegla může základní škola od 26. září používat i některé méně využívané učebny místního gymnázia. Škola je nyní plná opravdu až po okraj. V tomto školním roce přibylo šedesát dětí a celkový počet žáků je již 753. „V příštím roce se přiblížíme osmi stovkám žáků, jsem zvědav, i vzhledem k probíhající rekonstrukci, jak se zde všichni poskládáme," pronesl s úsměvem Petr Chochola.
Do dalších dní má škola příslib, že bude moci alespoň přes zimu částečně využívat prostory bývalé zvláštní školy a tělocvičny, do které se chodí přes speciální školu. „Doufám, že alespoň do dubna nás firma nechá cvičit v tělocvičně, pak budeme tělocvik učit venku," doplnil ředitel školy Chochola.

Podle původního plánu, ve kterém je přístavba školy rozdělena na tři etapy, měla první etapa začít sice už letos, ale stavět se mělo jen v areálu, což by se nedotklo chodu školy. Protože se protahovalo výběrové řízení, vítězná firma by podle původního plánu nestačila proinvestovat přidělené peníze dokonce roku, a tak se stavět začalo i v budovách školy.

Od jednadvacátého září staveniště oficiálně převzala stavební firma Zlínstav. Staveniště je uzavřené a děti přes něj nebudou v žádném případě chodit. Stavaři jasně vyhradili prostory, takže se nemůže stát, že by se děti na staveniště dostaly.

REKAPITULACE:
Přestavba školy je plánovaná v letech 2016 až 18. Je rozdělená na tři etapy. Na každou z nich jsou přidělené peníze a ty se musí utratit v daném období. První etapa měla odstartovat už letos. Ale výběrové řízení se protahovalo. První výběrové řízení bylo nakonec zrušeno pro mnoho doplňujících dotazů a nepřehlednou stavební dokumentaci. Bylo vyhlášeno znovu a k tomu prodloužena lhůta pro podání přihlášek. Celkem město obdrželo sedmnáct nabídek. Pět z nich bylo vyloučeno z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Jeden uchazeč překročil stanovenou nejvyšší cenu, čtyři nedoplnili zadávací dokumentaci. Zvítězila firma ze Zlína s nejnižší cenou, a to 87 milionů 331 tisíc korun.

Proto stavba odstartovala až v září a začalo se stavět i ve vnitřních prostorách, by se utratily přidělené peníze. Podle stanovených podmínek by se letos mělo prostavět čtyřiadvacet milionů korun a původně se počítalo jen s přístavbou nové tělocvičny. Hlavní práce by se odehrály v roce 2017. Původní projekt počítal s přístavbou šaten, nových učeben a školní družiny od dubna do prosince. Co nejvíce by se stavělo o letních prázdninách.
V roce 2018 by měla být stavba hotova. Stavět by se mělo převážně ve „starých" budovách. Zde by byly opraveny chodby, zavedena voda do učeben a další podobné úpravy. Projekt přístavby základní školy vypracoval architekt Karel Zuska. Na několika schůzkách se s ním seznámili i rodiče v bouřlivé diskusi.