Stavět se začalo v září minulého roku se začalo t nejen ve venkovním areálu školy, ale kvůli pozdrženému výběrovému řízení také uvnitř školy, aby se podařilo utratit peníze určené pro minulý rok. Pro školu to znamenalo rychlé stěhování v září minulého roku. Původně se totiž počítalo počítalo jen s přístavbou tělocvičny.

Také čtěte: U Bucku našli obranný ruční granát

V únoru letošního roku byly dokončeny bourací a výkopové práce v družině. Dokončeno je například zdění nosného zdiva v druhém nadpodlaží. Dále zedníci pracovali na výtahu. Hotová je hydroizolace výtahové šachty a dno výtahu. Nyní zdí výtahovou šachtu.

Práce pokračují i ve staré budově. „Jsou dokončeny výkopové práce na kanalizaci, hotová je demontáž stávající kanalizace a montáž nových rozvodů ležaté kanalizace," informoval starosta Nového Strašecí Karel Filip. Kromě toho se staví nosné zdivo prvního nadpodlaží. přístavby.

V budoucí tělocvičně je vybetonovaná opěrná zeď po vodorovnou část a pět sloupů. Byla vyměněna ležatá kanalizace v délce šest metrů od tělocvičny. Opraveno je stávající točité schodiště. Zedníci dokončili betonování první úrovně opěrné zdi a nyní dělají zásypy.

„Podle posledního kontrolního dne nedochází ke zpoždění stavby a práce zhotovitel dělá podle plánu," zkonstatoval starosta Filip.

Nepřehlédněte: Radnice slíbila: Do garáží už nepoteče voda

Určitou komplikaci znamenají práce na archeologickém výzkumu, které znovu obnovila společnost Archaia. Bylo odkryto dno hrnčířské pece údajně z 14. století. Archeologové pokračují na odkrývání další, mladší pece. Práce budou trvat minimálně ještě čtrnáct dní.

Rekapitulace

  • přístavba je plánovaná v letech 2016 až 18
  • autorem je architekt Karel Zuska
  • studie byla schválena po dlouhé diskusi s občany
  • je rozdělená do tří etap
  • zahrnuje stavbu tělocvičny, přístavbu šaten, nových učeben a školní družiny, opravu chodeb, zavedení vody do učeben
  • město získalo dotaci osmdesát milionů korun
  • spoluúčast města je 30 procent.