Po vystoupení mutějovického spolku Berušky a Barušky a několika soutěží pro děti, přišlo to nejhlavnější – slavnostní rozsvícení vánočního stromu. O to se s moderátorkou Marcelou Škábovou postaral starosta města Zdeněk Nejdl a samozřejně také všichni přítomní. Nejprve starosta pronesl úvodní slovo, kde popřál všem mnoho splněných přání.

„Žádné tajné přání osobně nemám. Přeju si hlavně zdraví a pohodu doma. Těším se, až vyrazíme s manželkou na dovolenou. Takže my už dárek máme,“ odpověděl s úsměvem ve tváři Zdeněk Nejdl na dotaz moderátky Škábové.

Náhle zhasla světla a začalo se s netradičním odpočítáváním. „Tři, dva, jedna, vánoce!“ Vánoční strom se rozzářil a spolu s ním i dětské tváře. Starosta ještě než odešel z pódia vzkázal dětem: „Přeji vám strašně moc dárečků, které si přejete“.