Hlavní roli, Červenou karkulku, zahrála jedna z nejmladších obyvatel domova, která tu žije teprve krátce. Poradila si znamenitě a starého vlka hned prokoukla a nenechala se jím obalamutit. I další děti vystupovaly před diváky vůbec poprvé. Jako druhou operku děti zahrály a zazpívaly pohádku O dvanácti měsíčkách. Obě s herci nacvičila Radmila Becklová.

Ještě před tím, než pódium obsadili herci, ovládla ho rumba v podání několika párů. Dál mladé slečny a pánové zvládli ještě tango. Obojí s nimi nacvičila Simona Blechová, vychovatelka na domečku.

Na řadu přišlo také několik písní v podání kytarového kroužku pod vedením zástupce Občanského sdružení C4C Stanislava Jedličky.

Program besídky děvčata a chlapci připravovali od konce října. „A to opravdu každý den. Když měla službu kolegyně Radmila Becklová, cvičili jsme operky. Když jsem sloužila já, trénovali jsme tanec," popisovala Simona Blechová. Operky i tanec se podle jejího mínění mezi dětmi ujaly.

„Sice to bylo trochu složitější. Máme většinu puberťáků a s těmi je to někdy těžké, ale zvládli jsme to. Bylo to vlastně celkem v poklidu a byli jsme spokojení," zkonstatovala Blechová. Operetky a tance volili v domově při sestavování programu záměrně. Přibylo sem totiž plno malých dětí školního a předškolního věku, tak aby si zahráli všichni.

Besídku pro přátele a známé připravují v novostrašeckém dětském domově už tradičně. Je zároveň i poděkováním, jak to řekl ředitel Dětského domova Nové Strašecí Alexandr Krško: „Jsem rád, že jste všichni přišli, přeji vám, abyste se dobře bavili. Děkuji všem, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, pomáhají, sponzorům i hostitelům našich dětí. Bez vaší práce a pomoci se neobejdeme."

Tentokrát poprvé v druhé části čekal na přítomné diskotékový program. Celý podvečer proto zahájili Lukáš Záblocký a Diana Hrčková. Jako host na diskotéce vystoupila Barbora Ladrová.