Obec Bedlno je relativně vysoko položená, navíc má nešťastné jílovité podlaží, takže vody zde byl vždy nedostatek. V posledních pěti letech je ovšem úbytek vody nejmarkantnější a lidé jí mají ve svých studnách minimum. Situaci příliš neřeší ani vodárna s užitkovou vodou, ve které voda také ubyla a občané ji mohou využívat jen desítky minut třikrát za den.

Nejkritičtější je situace ve chvíli, když do obce přijedou majitelé rekreačních objektů. Vedení Jesenice proto v průběhu května pro místní obyvatele zajistilo nádrž o objemu 3,2 kubických metrů, kam si lidé chodí s kýbly pro vodu. „Poslední týdny byly sice deštivější, některé zdroje jsou lepší, ale jakmile se vyčerpají, jsou zase na suchu. Voda v nádrži vydrží maximálně dva týdny, poté se z hygienických důvodů musí znovu navést z jesenického vodojemu. Do budoucna bychom chtěli využít projektu přivaděče vody ze Žlutic, který připravuje Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka,“ plánuje starosta Jesenice Jan Polák.

Vzhledem k prognózám studie, kterou si nechalo VSOR vypracovat v roce 2017 a podle níž by mělo být na Rakovnicku do roku 2037 o třetinu méně vody, by situaci v dlouhodobém horizontu vyřešil právě sekundární přivaděč. Ten povede přes Bedlno, dále přes Čížkov, Oráčov, Švihov, Pšovlky, Senomaty až k úpravně vody ve Studánkách v Rakovníku.

VSOR v současné době jedná s Ministerstvem zemědělství o vhodném dotačním titulu, stejně tak i se Severočechy, odkud by se vodovodní soustava měla napojit. Realizace projektu by měla vyjít na zhruba 250 milionů korun.

„Pro střednědobý horizont jsme se rozhodli využít zdroj na Lišanském potoce, kde tři vrty dohromady mají vydatnost 15 až 20 vteřinových litrů. Pokud se nám podaří sehnat dotaci, předpokládám, že do tří let zdroje zprovozníme. Je to ovšem řešení do deseti let, dlouhodobě tento zdroj nestačí,“ uvědomuje si Tomáš Valer, předseda VSOR, které v současné době sdružuje 39 obcí.

Tato voda navíc nemá dostačující kvalitu, a tak bude muset být vybudována i úpravna vody.

Sekundární přivaděč měl původně vést z východu přes Krušovice, neboť místní pivovar uvažoval i o přivedení sítí z Nového Strašecí, avšak ze záměru nakonec ustoupil, a tak se nabídla druhá varianta ze Stebna. „Od ministra Miroslava Tomana máme příslib, že v budoucnu vytvoří vhodné dotační nástroje, aby se akce zafinancovala. Proto jsme přistoupili k dalšímu kroku, máme před výběrovým řízením na zpracování projektové dokumentace, která by měla vyjít na necelých deset milionů a budeme se posouvat dál,“ popisuje Valer.

Když se stavěl přivaděč vody Stebno-Jesenice, nepočítalo se ovšem se zásobováním poloviny Rakovnicka, proto bude potřeba posílit přenosovou soustavu v některých úsecích na území severních Čech, aby bylo možné dodávat potřebné vteřinové litry, což si ovšem vyžádá další náklady. „Musí se udělat prověřovací čerpací zkouška na všech částech soustavy a následně se navrhne optimalizace sítě. Je to složitá věc, proto termín realizace odhaduji na osm až deset let. Je to ovšem pouze odhad,“ dodává Valer.