„Kriminalisté nejčastěji evidují několik případů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými či psychotropními látkami a jedy a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ uvedla pro Rakovnický deník tisková mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Takových případů řešili policisté například v minulém roce celkem třináct. Z toho jich bylo jedenáct v paragrafu: Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. To je tedy výroba a prodej. U dalších dvou případů se jednalo o nedovolené uchovávání těchto látek.

V Rakovníku funguje i klub NEDROG, který pomáhá lidem, nebo jejich příbuzným s otázkou drog. „V roce 2017 evidoval Klub NEDROG osmadvacet nových přímých kontaktů. Krom toho pracoval s dalšími zhruba třiceti klienty z předchozích let,“ řekl předseda Klubu NEDROG Jiří Cafourek. Z těchto klientů je zhruba jedna čtvrtina dospělí ch, stejný je i počet dětí do 15 let. Nejvíce pak v klubu pracují s náctiletými klienty. Ze dvou třetin případů se na nás obrátí jejich rodiče, nebo příbuzní a následně je zprostředkován kontakt s těmito uživateli,“ vysvětlil pro Rakovnický deník Jiří Cafourek.

A na Rakovnicku se z drog nejvíce užívá pervitin a marihuana. „Čtvrtina našich klientů jsou "pouze" uživatelé marihuany. Další čtvrtinu tvoří klienti, kteří přiznávají pravidelné užívání pervitinu. Pak jsou tu klienti kouřící marihuanu a přiznávají občasné užití pervitinu a pak i ti, kteří mají příznaky užívání návykových látek, ale nepřiznávají to svému okolí,“ vysvětlil Jiří Cafourek.

A v rámci preventivních kontrol policie přibývá i řidičů, kteří se prohřešili jízdou pod vlivem drog. „Žádný velký problém v této oblasti neevidujeme. Úspěšně se daří všem hlídkám v rámci výkonu služby zastavit řidiče pod vlivem jiných návykových látek, kdy tedy zaznamenáváme větší nárůst takových řidičů,“ vysvětlila Michaela Richterová. S kontrolou řidičů také souvisí kontrola vozidla, zda v něm nejsou ukryty právě návykové látky.

A i policisté vědí, že zejména prevence je velice důležitá. „Věnujeme i preventivní činnosti v této problematice, jako jsou besedy na základních a středních školách. Před týdnem jsme měli v Rakovníku na nádraží protidrogový vlak Revolutiontrain, kde měli žáci i veřejnost možnost vlak navštívit a vidět, jaký negativní vliv drogy mají,“ doplnila Michaela Richterová.