Vzhledem k tomu, že se jedná pro obyvatele této vesničky mezi Rakovníkem a Krakovcem o zcela zásadní projekt, který stojí nemalé množství financí, vedení obce v posledních letech investovalo pouze minimálně, aby mělo na účtu dostatečné množství financí. Jednou z mála investičních akcí byl nový workoutový prvek na hřišti, který vyšel obec na 52 tisíc korun.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Loni jsme dělali především údržbu. Museli jsme investovat do zeleně, neboť nám padla v květnu stoletá vrba, dominanta obce, a tak jsme vysadili novou. Dále jsme porazili suchou lípu a na jaře budeme pokračovat v údržbě zeleně prořezávkou lip. Jinak ale vše směřuje k přípravě vodovodu,“ konstatovala starostka obce Jaroslava Čechová.

Investorem vodovodu je Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka, které připravuje realizaci skupinového vodovodu z Hvozdu do Krakova právě přes Malinovou. Více než půlkilometrový úsek přes obec by měl vyjít na zhruba tři miliony korun, větší část pokryje dotace. „Tím, že se Hvozd napojil na Pavlíkov se nám naskytla příležitost, aby vodovod pokračoval i směrem k nám. Nyní čekáme na dotaci, která je rozhodující, neboť bez ní bychom projekt nikdy nezrealizovali. Uznatelných nákladů může být osmdesát, ale také pouze šedesát procent, ale předpokládáme, že zhruba milion zainvestujeme,“ odhaduje starostka Malinové.

Pro letošek se počítá s vyhlášením výzvy k podání nabídek. Po provedení registrace a vydání rozhodnutí se předpokládá s realizací v příštím roce. „Pokud nám zbudou peníze z rozpočtu, budeme se snažit občanům situaci co nejvíce ulehčit a zrealizovat přípojky až na hranici jejich pozemků. Doufám, že se jich co nejvíce podaří udělat v první fázi, kvůli vstupům do komunikací a zeleně, abychom pak mohli přestoupit k opravě povrchu,“ plánuje Čechová.

Ještě letos pak Malinovští plánují vylepšit zázemí pro místní hasiče. „Chceme pro hasiče udělat klubovnu na nádvoří za obecním úřadem, aby se měli kde scházet a více se zapojovat do soutěží,“ dodává starostka Malinové.