Fotografie Jany Jiráskové jsou výsledkem vycházky mrazivou krajinou Křivoklátska. Jana Jirásková dodává: „Nejen my, ale hodně dalších lidí využilo pěkného silvestrovského slunečného počasí k procházce."