Kontrolní výbor se na popud zastupitelů Rakovníka zabýval prodejem městského pozemku pro výstavbu obchodního centra. A výsledek? Bez závad.

Kontrola
Hlavním důvodem ke kontrole byl dotaz vznesený rakovnickou podnikatelkou Hanou Tošnarovou, zda někdo ze zastupitelů při schvalování prodeje věděl, že lze převést pozemek na třetí osobu. Na její přímou otázku, zda o tom věděl, např. zastupitel za KSČM Vladimír Kvasnička odpověděl, že ne.
Vítězem tendru na prodej pozemku se stala firma Qinn Invest z Chomutova, která za něj nabídla 24 milionů korun a složila i desetiprocentní zálohu. Zbytek z ceny (21,6 milionu) už ovšem doplácela firma jiná – De Iure. Podle místostarosty Luďka Štíbra je ovšem v developerském prostředí takový přístup běžný a ani městští právníci při přípravě smlouvy proti převodu práv na pozemek třetí osobě nic nenamítali.

„Podobný přístup ovšem zavání spekulací,“ okomentoval případ opoziční lídr za ČSSD Marcel Chládek. „Znění smlouvy i s tímto bodem měli zastupitelé při schvalování prodeje k dispozici – tudíž o něm měli vědět,“ vysvětloval starosta Zdeněk Nejdl. Při zasedání zastupitelů se objevila i spekulace, zda umožnění převodu na třetí osobu se ve smlouvě neobjevilo až po schválení prodeje Qinn Investu – tedy nezákonně. „Pokud by se tato domněnka potvrdila, mělo by se okamžitě svolat mimořádné zastupitelstvo a podat trestní oznámení,“ navrhoval Chládek. „Kdyby k něčemu podobnému došlo, byl by celý proces prodeje pozemku dle zákona o obcích od začátku neplatný,“ připomínal Štíbr.

„Ze všech dokladů, které měl kontrolní výbor k dispozici, jednoznačně plyne, že zastupitelé rozhodovali se znalostí věci. Radniční dokumenty byly porovnány i s materiály, které před schvalování prodeje měl opoziční zastupitel Miloslav Kubínek, a sedělo to,“ řekl k výsledkům kontroly Nejdl.
Kontrolní výbor je v současné době tříčlenný – složený pouze ze zástupců rakovnické vládnoucí koalice. Opozice při ustanovování tohoto výboru do něj odmítla delegovat své členy. Měla totiž zájem o post předsedy tohoto výboru, což jí koalice, která má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu třináctihlasovou většinu, neumožnila.