Historie

Slabeckému zámku předcházela tvrz. Podle doměnky ale nestála přesně na místě dnešního zámku, ale zřejmě v místech hospodářského křídla nebo hospodářských budov. Historie dnešního zámku začíná rokem 1702, kdy František Karel Vančura kupuje Slabce a začíná se stavbou. Přitom rovněž zakládá „kořennou zahradu“ neboli park. Vančura plánoval velké rodové sídlo, což bylo nad jeho síly, proto je dnes zámek neúplný. Původně byl koncipován jako písmeno C, jehož středovou osu měla tvořit silnice od Modřejovic, která by procházela středem zámku až k portálu na zahradě.

V roce 1845 kupuje panství Slabce Hugo Nostic. Za dva roky hrozí zámku demolice. Nakonec je část zámku stržena a nahrazena hranolovou věží, zbytek je opraven v empírovém stylu a stavba dostává kasárenský ráz.

V roce 1866 Slabce kupuje Alexis Croÿ – Düllmen. Tento rod zůstává na zámku až do roku 1945. Poslední majitel Alexis Croÿ je i přes pomoc, kterou za války poskytoval českým obyvatelům, vystěhován. Zámek je zkonfiskován. Stěhuje se do něj část školy, školní kuchyně a stanice SNB.

Prohlídka

Nejprve se všichni návštěvníci natěsnali do bývalé hradní kaple, dnes obřadní místnosti. Nalevo od kaple se dochovaly hostinské pokoje a byt učitele. Napravo jsou pokoje pro služebnictvo a skladiště, které původně sloužilo i jako panský psinec. Tato část společně se sklepy patří k původní zachované barokní části. V místnostecch jsou ještě barokní klenby. Původně byla chodba otevřena arkádami až do zámeckého dvora.

Horní části zámku mají již rovné empírové stropy. Přesto se tu zachovaly drobné barokní prvky, například dřevěná ostění a kování oken.

V prvním patře, kde nyní ordinují lékaři, byly v roce 1921 na levé straně chodby pokoje knížete, do nichž se vstupovalo loveckým salonkem, dnešní čekárnou dětského lékaře. Dále ještě kuřácký salónek, jídelna a nejdůležitější část zámku, salón a předpokoj. Sgrafity, dochované na chodbě, malovala podle vyprávění Maxmiliana Croÿe jeho tetička Mia.

Nejdůležitější dochovanou místností je pro rod Croÿů ložnice. Tady se jako poslední narodili i čtyři synové. Nástěnné malby pocházejí zřejmě ještě z doby kolem roku osmnáct set. Tady také návštěvníci obdivovali velký hodovní stůl, pohovku a skříň. Jen to zůstalo z původního inventáře.

Pod původní částí zámku je rozsáhlá síť sklepů s větracími šachtami, které dnes už neplní svoji funkci. Některé sklepy jsou zazděné. To vede k domněnce o tajných chodbách. Pravdu by mohl ukázat až další výzkum.

Prohlídka pokračovala ještě v rozsáhlém zámeckém parku a portálu. O tom vám přineseme informace v některém dalším vydání Rakovnického deníku.
S dalšími prohlídkami zámku se počítá při zvláštních příležitostech nebo o významné dny.