Balkánští tak budou mít vyřešenou otázku likvidace odpadních vod. Nové čistírny odpadních vod vznikly v pěti obcích mikroregionu Balkán, ve Všetatech, Hřebečníkách, Slabcích, Krakově a v Panoším Újezdu. Čistírny budou sloužit i pro potřeby občanů okolních obcí. Projekt za zhruba 190 milionů korun nehradily obce samy, ale dostaly na něj dotaci, jak již bylo zmíněno, ve výši zhruba 150 milionů korun.

„Z celkové spoluúčasti 38 milionů korun si obce vzaly úvěr ve výši dvacet devět a půl milionu korun. Zbylých osm a půl milionu korun jsou vlastní zdroje dotčených obcí," vysvětlil už dříve předseda mikroregionu Pavel Souček.