Od společnosti Člověk v tísni dostala škola vybraný film, který studenti zhlédli v pátek 19.11.2010. Film „Postavení mimo hru“ vyprávěl příběh mladých sportovců – národních hrdinů, kteří se nemohli v roce 1950 zúčastnit Mistrovství světa v ledním hokeji v Londýně a obhájit tak titul mistrů světa z roku 1949. Místo toho skončili po zásahu StB před soudem a ve vězení.

Tímto filmem bylo zahájeno tříhodinové pásmo, které pokračovalo návštěvou pamětníka, člena konfederace politických vězňů, pana Švarce, který poutavým vyprávěním seznámil přítomné studenty se svým příběhem. Studenti měli možnost vyslechnout, jak pan Švarc jako mladík vyvěšoval protistátní letáky v jedné obci zdejšího okresu a za svůj čin byl odsouzen.

Závěrečnou tečkou projektu se stal životní osud doktorky Milady Horákové, který studentům přednesla Mgr. Trousilová, která se také jménem studentů rozloučila s panem Švarcem a poděkovala mu za účast.

Názory studentů

Tomáš Rais: „Podle mého názoru byla přednáška velice objektivní a splnila svůj účel, jelikož seznámila žáky se zločiny komunismu. Myslím, že video v kombinaci s přednáškou člověka, který tímto sám prošel, bylo velmi poučné.“

Jakub Kudrant: „Přednáška byla velice zajímavá a poučná. Jsem rád, že se škola těmito programy zabývá a ukazuje mladým lidem skutečnou tvář komunistického režimu, protože na lidi, kteří se tomuto režimu postavili, se bohužel postupem času zapomíná.“

Jiří Halámek: „Přednáška se mi líbila. Čekal jsem, že přednáška bude nudná a nezajímavá, ale bylo to naopak. Na filmu mě nejvíce zaujalo povídání o tom, jakým způsobem byli vězni vyslýcháni. Tato přednáška mohla být o něco delší, abychom se dozvěděli celý příběh pana Švarce, protože si myslím, že nám toho chtěl říct více.“

Patrik Ruprecht: „Bylo to velmi zajímavé, jak to za té doby vypadalo. Vyprávění se mi líbilo a bylo mi pana Švarce líto, co si musel prožít.“

Autor: Jana Trousilová