V loňském roce se nám podařilo zahájit jednu z největších investic v posledních letech, a to výstavbu nové školní jídelny s kapacitou až tisíc strávníků denně. Její celkové náklady dosáhnou zřejmě 70 milionů korun. Z této částky bylo v roce 2008 prostavěno cca 6 milionů.Součástí této akce je archeologický výzkum zastavěného území za téměř 7 milionů, vybavení kuchyně za cca 10 milionů, rekonstrukce kanalizace a povrchů v Martinovského ulici.
Dále se podařilo zrekonstruovat umělý povrch hřiště na sokolovně za 3,4 milionu, vybudovat nové dětské hřiště na Zátiší za 1,7 milionu a na úpravu ledu na zimním stadionu zakoupit novou rolbu.
Do oprav a rekonstrukcí chodníků a komunikací se investovalo cca 6 milionů. Díky souhlasům všech vlastníků pozemků se povedlo opravit komunikaci na letiště. Oprav se dočkalo také parkoviště u koupaliště, komunikace Na Bezděkově a více než 1000 m2 chodníků má zcela nový povrch.
Nemalé investice plynuly i do základních a mateřských škol, do sportovišť, veřejného osvětlení a do domu s pečovatelskou službou. S podporou grantu ze Středočeského kraje jsme nasvítili téměř všechny nebezpečné přechody pro chodce, letos jich přibylo sedm.
Zajistili jsme projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci některých komunikací a připravuje se dokumentace k realizaci obchvatu města.

I v příštím roce bude naší snahou, aby úřad byl schopen co nejlépe vyřizovat oprávněné požadavky veřejnosti. Obecně jsou úřady a úředníci vnímáni veřejností spíše negativně. Mohu vás ubezpečit, že činíme a i do budoucna budeme činit vše pro to, aby byl náš městský úřad výjimkou. Budeme dbát na to, aby úředníci byli po všech stránkách co největšími profesionály, kteří jsou schopni pomoci v mezích zákona každému bez rozdílu.

V roce 2009 a v dalších letech je naším cílem postupně realizovat investiční akce schválené zastupitelstvem města.
V první řadě bychom chtěli dokončit stavbu jídelny 1. ZŠ Rakovník, dále v případě zisku dotace z Ministerstva zemědělství ČR začít se 4. etapou rekonstrukce Čistírny odpadních vod Rakovník – kalové hospodářství a místo stávajícího již nevzhledného a kritizovaného veřejného WC vybudovat nové. Další potřebné přípravné kroky budeme činit také pro realizaci výstavby obchvatu města Rakovníka, tj. především zajištění pozemků, případně souhlasů majitelů pozemků pro jeho výstavbu.
Realizovat bychom chtěli již připravené projekty komplexních oprav některých komunikací včetně chodníků dle schválené diagnostiky místních komunikací.
Pro nejbližší výzvy Regionálního operačního programu Střední Čechy máme připravené čtyři zajímavé projekty. Jedná se o Rekonstrukci Domu osvěty, Regeneraci ulic v bývalém židovském městě (navrácení starobylého charakteru), Obnova „Lechnýřovny“ a Regeneraci Čermákových sadů. Věřím, že některý z našich projektů uspěje.
Z Programu mobility Ministerstva pro místní rozvoj ČR máme v úmyslu získat dotaci na přístavbu výtahu u administrativní budovy MěÚ Rakovník v ulici Na Sekyře. Doufám, že nás nijak výrazně nepostihne světová hospodářská krize.

Závěrem se těším, že nás i v nadcházejícím roce čeká mnoho krásného a zajímavého. Stejně jako v letech minulých se 1. ledna rozloučíme velkým ohňostrojem na autobusovém nádraží s rokem předešlým a přivítáme příchod roku nového.
Těším se také na oslavy města spojené s 555. výročím založení rakovnického pivovaru, jehož vrcholem bude koncert na Husově náměstí, na prázdninovou akci Rakovnické cyklování, které bude zaměřeno nejen pro cyklistické fanoušky. V průběhu této třídenní akce si na své přijdou malí i velcí s tím, že celé setkání uzavře hudební večer opět na rakovnickém náměstí.

Vážení spoluobčané, rád bych splnil všechna přání, která od vás slyším. Byl bych rád, kdyby se podařilo naplnit vše, co jsem uvedl včetně připravených projektů.
Být alespoň chvilku kouzelníkem, nejdříve bych asi vykouzlil obchvat města a školní jídelnu. Štěstí však lidem nepřinášejí jen materiální, ale i jiné hodnoty. Měli bychom více používat a vnímat výrazy jako je tolerance, velkorysost, odpouštění a dobro.

Doufám, že v tomto duchu jste prožili i vánoční svátky. Rok 2009 plný pozitivních hodnot vám přeje

Ing. Zdeněk Nejdl, starosta Královského města Rakovník