V 16. století se staly Chrášťany součástí panství Olešná. Na konci následujícího století založil tehdejší majitel panství panství Helfried baron z Kaiserštejna v blízkosti Chrášťan hospodářský dvůr, který ve druhé polovině 18. století rozšířil na ves Antonín hrabě Meraviglia. Z malé vísky vznikl současný Nový Dvůr, který je v současné době místní částí Chrášťan.

Od roku 1836 patřily Chrášťany Fürstenbergům. Na začátku 19. století byla v obci založena škola, která ovšem neměla zpočátku stálou místnost. Vlastní budovu získala škola až roku 1833. Budova slouží svému účelu dodnes. Třeba kaple sv. Barbory, jejíž stavba trvala od roku 1856 až do roku 1916. Dále socha sv. Isidora, socha sv. Rosárie, socha sv. Aloise a socha sv. Prokopa. Všechny sochy pochází z období baroka. Dále kříž pod vsí, pomník padlých, Husův pomníček či zvonička v zahradě školy.