Ale pro začátek několik čísel. V roce 2013 se v IVS Budy Křivoklátsko o.p.s. uskutečnilo 69 akcí pro 623 žáků a studentů ze škol celé České republiky a 10 akcí pro veřejnost. Jiřina Prošková konkretizovala, co vše svým návštěvníkům křivoklátské Íčko během roku připravilo: „Byly tu dvě výstavy. Dále se lidé mohli zúčastnit exkurzí do nádherné chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v rámci Dne Země, Evropského dne parků i Dne stromů, zasoutěžit si na botanických či ekologických soutěžích přímo v Rakovníku."

Turisté si prý přímo v Křivoklátu pochvalovali prodejnu, která je hned vedle centra. Tam si totiž mohli zakoupit nejen svačinu, ale vyzbrojit se i košíčkem na houby. „Byli ale roztrpčeni tím, že nejezdí žádný spoj do Skryj," uvedla Jiřina Prošková. Informačně vzdělávací středisko v Křivoklátě navštívilo v loňském roce 16 043 turistů. Cizinců zde bylo nejvíce z Anglie. „Nejčastější otázky kromě ochrany přírody, výletů, kultury, stravování a ubytování směřovaly opět na bankomat," konstatovala Jiřina Prošková.
Novinkou roku byla „Hledačka", kterou využily hlavně rodiny s dětmi.

Středočeský kraj podpořil projekt simulační hry s názvem „Chráněná krajinná oblast nebo národní park?". „Ta měla veliký ohlas," upozornila Jiřina Prošková. Studentkám Svatojánské koleje z vyšší odborné školy pedagogické centrum poskytlo odbornou praxi. Její náplní byla témata: cíle a organizace pracoviště, práce s dětmi v mateřské škole, vedení administrativy s chodem pracoviště a jeho řízením. Praktickou část si děvčata vyzkoušela v Mateřské škole Křivoklát. „Vřelý dík patří firmě Heineken ČR a.s.– Krušovický pivovar, která nám darovala na provoz informační a turistické přepážky 90 000 Kč a 
10 000 Kč na významné dny jako je Evropský den parků včetně dobrovolnické akce na úklid PR Prameny Klíčavy," zdůraznila Jiřina Prošková, která touto cestou děkuje i vedení Správy CHKO za spolupráci a lektorům za zajímavé přednášky a exkurze. Dík patří i slečně Jiřině Proškové, která opět po celý rok nezištně vytvářela programy, aby se žákům a studentům dostalo nenásilnou formou co nejvíce informací o ochraně přírody formou soutěží.

„Novinkou letošního roku je hodinový program pro první stupeň základních škol s názvem Lesní zvířátka a jejich svět. S tímto programem můžeme přijet i do vaší školy," upozornila také Jiřina Prošková a dodala: „Těším se na shledanou i na dalších exkurzích a přednáškách v IVS Budy, Křivoklátsko o.p.s."

V současné době probíhá fotografická výstava Jaroslava Hrušky„Krajina Křivoklátska", která potrvá až do 25. dubna 2014.

Potom následuje:
Od 1.5. do 30.6.2014 „Výstava barevných fotografií z přírody" Vladimíra Teringla, od 1.7.- 31. 8.2014 „Amfora na Křivoklátě II" a od 1.9.- 31.12.2014 „Křivoklát na starých pohlednicích" pana Ing. I. Kasalického
Pochopitelně nebudou chybět veřejností velmi žádané akce: Den Země, Evropský den parků, Den stromů aj.