Ředitelka o.p.s. Křivoklátsko Jiřina Prošková popsala: „Spolu s vedoucím výpravy, lektorem Josefem Jedličkou, jsme se nejprve poklonili památnému stromu – lípě srdčité. Tato Modřejovická lípa má obvod v prsní výšce 6,5 metru a strom je vysoký 20 metrů. Podívali jsme se také do štoly na Polanci a osvětlili jsme si postup výroby kyseliny sírové – olea."

V Přírodní rezervaci Dubensko, která leží na necelých pěti hektarech, pak výletníci hned několikrát přešli přes potok Javornice.

Hlavním motivem ochrany na Dubensku je tis červený, o kterém získali od Josefa Jedličky spoustu zajímavých informací. „Děkuji všem příznivcům ochrany přírody za účast a paní Jiráskové i panu Hildebrandovi za fotodokumentaci," zdůraznila ještě Jiřina Prošková.