Umístění uměleckého díla vyvolalo řadu negativních reakcí především na sociálních sítí. Diskutujícím se nelíbí nejen námět, ale také to, že o záměru rozhoduje pouze radnice bez názoru veřejnosti či diskuze. I toto byly hlavní výtky směrem k radním na pondělním zasedání zastupitelů. Starosta Luděk Štíbr pak celou záležitost vysvětlil časovou tísní.

„Chceme, aby se lidé mohli vyjádřit a vyjadřovali k chystaným novým věcem ve městě, ale jako rada města jsme byli v časové tísni. Firma, která zde již staví (v ulicích dochází k obměně povrchů silnic a chodníků, ale také menším terénním úpravám, pozn. red.) potřebovala vědět, jaké podloží má připravit, jelikož se s uměleckým dílem zde počítalo. Projekt byl vyhotoven a schválen v minulém volebním období, defakto jsme projekt zdědili. Nicméně s ním souhlasíme. Původně se nám líbil návrh umístění sochy čtenáře houpajícího se na židli, nicméně se jednalo s dílo finančně náročné,“ vysvětlil rozhodnutí radních, kdy návrh prošel o jediný hlas, starosta města.

Radnice, jelikož je to i její pravomoc, již podepsala objednávku. Dílo vyjde na 420 tisíc korun a instalováno bude do konce srpna 2019.

Fotogalerie: Revitalizace ulic Martinovského a V Hradbách v Rakovníku

Zastupitel Petr Svoboda také argumentoval motivem, který by mělo umělecké dílo zobrazovat a který se údajně vedle školní budovy nehodí. „V tuto chvíli nejde o peníze, ale námět. Sisyfovská práce je ustálené spojení ve významu zbytečného úsilí, bezvýsledné činnosti, činnosti, ze které nemůže vzejít výsledek. Hodí se to ke gymnázium?,“ ptal se Svoboda.

„Pro mne třeba socha znázorňuje zcela něco jiného. Z pohledu školství to vnímám tak, že je to takový hovnivál, co si tu kuličku valí před sebou a zdolává problémy, které jsou spojené s jeho budoucí profesí. Znázorňuje to, jestli to někam dotlačí, nebo ne,“ reagoval Luděk Štíbr.

„Kdokoliv chce umístit do veřejného prostoru umělecké dílo, musí na to mít „koule“. Ty čtyři radní na to „koule“ měli a chtěli jednu navíc. Myšlenku si můžeme vykládat různě, od toho to uměleckého dílo je. Pokud si myslíme, že budeme dělat umělecká díla, až bude vše hotové, neuděláme nikdy nic,“ dodal Pavel Jenšovský (ČSSD).

Socha vychází z filosofického díla Alberta CamuseRada města na svém jednání rozhodla o tom, že do parteru bude umístěna socha P. Holečka a D. Blažka. Můžeme se proto těšit na sochu, která vychází z filosofického díla Alberta Camuse - ten ve svém Mýtu o Sisyfovi pojednává působivě o lidském údělu.

Z tohoto díla nositele Nobelovy ceny vycházejí autoři, kteří zhmotňují myšlenku, že ne vždy musí být hnacím motorem našeho konání cíl, ale že důležitá je zvolená cesta a úsilí, jež na ní člověk vynakládá. Celá dramatičnost kompozice je založena na kontrastu mohutného objektu a subtilní lidské postavy. Motiv využívá svažitosti dané pasáže intravilánu, kdy je úsilí postavy umocněno protiváhou svažitého terénu.

Lidská figura bude v menším měřítku, než je skutečná velikost člověka, a bude odlita z bronzu. Koule o průměru 2 metry bude mít povrch, který nám dá pocítit tíhu této hmoty. Cena sochy je 450 tisíc korun, instalována bude do konce srpna 2019. (zdroj: murako.cz)