„Ač nejsme doposud účastníkem stavebního řízení ani posuzování vlivu na životní prostředí, domníváme se, že touto stavbou, obzvláště při posouzení vlivu na dopravu, je i Nové Strašecí dotčeným územním samosprávným celkem,“ myslí si novostrašecký starosta Karel Filip, který nesouhlasí se záměrem především kvůli zvýšení dopravy přes centrum města, kde se pohybuje řada chodců, včetně dětí, které docházejí do školy. 

Rozhledna Mackova hora.
Novostrašečtí občané v referendu odmítli haly u Mackovy hory

Také lánskému starostovi Karlu Skleničkovi vadí, že obec Lány, jejíž domy jsou od území vzdáleny jen několik set metrů, nebyla k celé záležitosti přizvána. „Nikdo pořádně neví, co tam vlastně bude. Napsali jsme nesouhlasné stanovisko na kraj, odbor životního prostředí a chceme, aby Lány byly účastníky řízení a mohly se vyjádřit. Domníváme se totiž, že dojde k velkému navýšení nejen dopravy, ale i dalších parametrů, například smogu,“ předpokládá Sklenička, který také upozornil na radioaktivní prvky, jež by při stavbě podle něj mohly unikat do ovzduší. „Bývalý odval se před desítkami let sanoval, našly se tam radioaktivní prvky, jako radon a celé se to zavalilo. Nyní se do zeminy má znovu zasahovat. Chceme, aby to bylo řádně projednané a celá záležitost vedena zodpovědně,“ vysvětluje lánský starosta. 

Navýšení dopravy, ale také hluku 

Roman Foršt, starosta Stochova, poukazuje na navýšení dopravy, ale také hluku. „Denně tu má projet z haly a zpět snad 140 kamionů a stovky osobních automobilů. Podle studie má stoupnout hladina zvuku maximálně o 1,8 decibelu. Ač nejsem odborník, tak zvýšení hluku bude podle mě větší. Chceme proto docílit toho, aby byly podklady relevantní a aby nebyly zkreslené závěry,“ doplňuje Karla Skleničku stochovský starosta. 

Samotným investorem logistické haly je firma MSP Projekty. Ta odkoupila pozemky o výměře 7,8 ha od obce Rynholec. Lokalita zvaná „Na Armádě“ je průmyslovou zónou a také územní plán obce dovoluje realizaci takovéhoto objektu. „Jedná se o brownfieldovou plochu a případný projekt tedy nebude zabírat zemědělskou půdu v regionu. Záměr je rovněž v souladu se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, které umístily tuto lokalitu do seznamu rozvojových oblastí republikového významu,“ popisuje Milena Bildová z MSP Projekty. 

Ivo Trešl (vlevo) a Vladimír Drápal se utkají ve druhém kole o senátorské křeslo
Soupeři o Senát si hlavně přejí, aby voliči přišli k urnám i v druhém kole

Podle ní je nárůst kamionové dopravy logický, avšak v přípustných mezích a v souladu s limity stanovenými nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jak prokazuje hluková studie vypracovaná experty, která je součástí dokumentace pro zjišťovací řízení EIA. „Plánovaný nárůst kamionové dopravy přes den bude vzhledem ke stávající dopravní zátěži bývalé karlovarské silnice jen o dvě a půl procenta vyšší, a to jak ve směru na Nové Strašecí, tak ve směru na Slovanku. Limity uváděné v EIA jsou maximální. Skutečně očekávaná dopravní zátěž je nižší,” uvedla.

Podle Bildové zjišťovací řízení EIA probíhá dle platných předpisů a postupů a i celý projekt prý prochází všemi standardními projednáváními a schvalovacími řízeními. „Představovali jsme ho již na veřejné schůzi v Rynholci a až bude probíhat stavební řízení, okolní obce se samozřejmě mohou stát účastníky řízení,“ podotkla.

Pokud jde o radioaktivní prvky, Bildová sdělila, že jde o hlušinový odval, který obsahoval velmi malé procento uhlí. „Sanační práce probíhaly pod dozorem SÚJB. Byli monitorováni pracovníci, ovzduší i voda a žádné negativní vlivy nebyly prokázány. Naše firma nechala udělat nové nezávislé měření, které neprokázalo negativní hodnoty,“ uvedla.

Starostka Kroučové Hana Hajná
Z Rakovnicka se do krajského zastupitelstva dostali tři kandidáti

Co se týče samotného záměru, ten počítá se skladovou halou, kde budou skladovány předměty běžné spotřeby, například potraviny, textil, drogerie, elektronika apod. „Rozhodně tedy nepůjde o skladování nebezpečných látek, s průmyslovou výrobou se nepočítá,“ dodala Bildová.

Koordinační situační výkres haly u Rynholce.Zdroj: Lubomír Korčák