Tak končí dopis, který adresovalo vedení TJ TZ (Tělovýchovná jednota tělovýchovných zařízení) Rakovník městu Rakovník počátkem prosince. V něm vedení TJ TZ Rakovník žádalo o poskytnutí příspěvku na provoz sportovní haly tak, jako je poskytován jiným sportovním klubům jako HC Rakovník, SK Rakovník, Tatran Rakovník a další.

Jenže tyto granty jsou určeny pouze pro rakovnické kluby. „Příspěvky jsou tedy vždy poskytovány pouze na údržbu a provoz městského majetku. Pokud by město poskytlo příspěvek TJ TZ, byl by tak podporován provoz cizího majetku,“ dovysvětlil Jan Polák, mluvčí rakovnické radnice.

A to je zřejmě onen „kámen úrazu“.

Starosta Zdeněk Nejdl na posledním zasedání zastupitelstva řekl, že vloni čerpala TJ TZ na činnost z částky 1,1 milionu korun, která je určena pro činnost a jednorázové akce ostatních sportovních klubů. „Částka je relativně dostatečná, aby v rámci grantů požádala TJ TZ i na rok 2011,“ řekl Nejdl. Ředitel TJ TZ Radim Suchánek řekl, že situace je dále ekonomicky neúnosná.

„Hala jako jediná nemá provozovatelskou smlouvu s městem a táhne náklad tří milionů korun a přitom plní ještě veřejně prospěšnou činnost. I naše oddíly, jako box, futsal, basketbal, kulturistika a silový dvojboj, slaví úspěchy. Provozování haly slouží i pro další subjekty ve městě,“ řekl Suchánek a dodal: „TJ TZ dostává 150 tisíc korun a přitom má hodnotu větší než podporované kluby. Vize vedení TJ TZ je převést halu do vlastnictví města a mít provozovatelskou smlouvu. Jiná cesta k zachování dosavadního rozsahu činnosti s ohledem na problémy v ČSTV není možná, bez podpory čtyři sta až pět set tisíc korun nebude možno provoz haly zajistit.“

Vedení rakovnické radnice se již tímto problémem začalo zabývat. Finanční podpora na provoz sportovní haly a také následný převod majetku TJ TZ do vlastnictví města byl jedním z bodů radních na zasedání 12. ledna. Vedení radnice chce mít předem, než převezme majetek, jistotu, že se nebude například opakovat situace jako u bazénu, kdy město koupilo sice plavecký bazén, ale dodatečně muselo koupit pozemek pod ním.

„S ohledem na podanou žádost vyzve rada města prostřednictvím odboru správy majetku žadatele k doložení potřebných dokladů pro posouzení možného rizika převzetí budovy a požádá výbor TJ TZ o návrh podmínek možného převodu areálu do majetku města Rakovníka. Po dodání těchto materiálů se rada města k projednání podpory či eventuálního převodu majetku vrátí,“ dodal Polák.