Nádražní ulice sloužila už v minulosti jako příjezdová cesta směrem od Rudy, nyní ovšem končí u mostu, který vede přes železniční přejezd. Jak uvedl starosta města Karel Filip, radnice vážně uvažuje o napojení za mostem.

„Za mostem se nachází pozemek, který by se dal k napojení z pomalého pruhu využít. Už jsme tuto možnost projednávali s odborem dopravy a ten s ní souhlasil. Výrazně by to ulehčilo příjezdové Karlovarské ulici, i když by si pochopitelně lidé v Nádražní ulici, která je nyní slepá, museli zvyknout na čilejší dopravní ruch,“ poznamenal starosta.

Nové Strašecí si nechalo zpracovat dopravní studii na řešení vedoucí ke zvýšení kapacity napojení lokality Rudská na stávající komunikační síť. Ulice je na severozápadní straně vymezena ulicí Na Pískách, která je slepá, na severní straně Nádražní ulicí a na jihozápadní straně kolejištěm - ulice se sice dá směrem k nádraží projet, ale pouze po hrbolaté polní cestě, která je pro běžné osobní vozy prakticky nesjízdná.

Brzdou jsou majetkoprávní spory

Celá lokalita, kde vyrůstají další rodinné domky, čeká už několik let na nové asfaltové povrchy. Podle místostarosty města Jana Bureše to vázne kvůli majetkovým sporům. Soukromí vlastníci, kteří tam odkoupili pozemky, vytvořili spolek. A mají se dohodnout na dokončení silnice.

„Jde o spor asi třiceti lidí, kteří mají malinký podíl na komunikaci a nejsou schopni se dohodnout a vložit na dokončení peníze. Někde se možná i změnili majitelé a ti původní nepředali těm současným přesné informace. Mají uzavřenu plánovací smlouvu, že to mají dodělat, ale obracejí se na město,“ připomněl novostrašecký místostarosta. Zatím jsou v lokalitě hotové alespoň některé sítě.

V Nádražní ulici už je rekonstrukce povrchu vozovky po stavbě kanalizace hotová. Je tam ovšem potřeba opravit chodníky, které mají dostat povrch ze zámkové dlažby. „Chodníky jsou v hrozném stavu, jsou tam jen položené betonové kostky. Akci bychom ale měli kvůli náročnosti a délce ulice rozdělit na tři části,“ uvedl Karel Filip.

V plánu je také rekonstrukce Topolové ulice, která se nachází severně od Nádražní. „Jde o jednu z nejhorších ulic. Chodníky tam nějaké jsou, ale musí se sjednotit, stejně jako veřejné osvětlení, která je nyní jinde, než má být,“ dodal starosta s tím, že už bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.