Hanka Křížková vynechala koncert pouze jednou kvůli nemoci, proto do Nového Strašecí vlastně už jezdí za svými přáteli. A v přátelské atmosféře se nesl celý večer. Děti se na něj pokaždé moc těší a už dopředu se vyptávají, jestli mohou přijet. Potkají se tu pokaždé se svými přáteli a kamarády.

Po Hance Křížkové nastoupila na pódium Hudební skupina Dětského domova Olomouc. V jejich podání zazněly hlavně písně od skupiny Elán. Patří totiž k jejich nejoblíbenějším. Trochu tvrdší muzika zazněla od hudební kapely Stripes z Dětského domova Sázava. Dále tu ještě vystupovaly děti z Dětského domova v Žatci a samozřejmě také domácí. Dívky z Dětského domova v Novém Strašecí zatančily břišní tance.

Výtěžek benefičního koncertu převzal doktor Pavel Boček z Fakultní nemocnice v Praze Motole: „Pořádáme spolu s občanským sdružením Sluneční paprsek pro děti, které mají nějaké těžké kožní onemocnění, nebo prodělaly onkologickou léčbu, ozdravné pobyty u moře. Každý rok bereme s sebou také děti z dětských domovů. Loni s námi jely například děti ze Žatce, Krásné lípy."
Protože občanské sdružení už dlouhá léta spolupracuje s Klubem přátel dětských domovů, benefice je pokaždé milým připomenutím spolupráce. „Do Nového Strašecí jezdím velmi rád, je to tu milé a děti jsou velmi šikovné. A také pokaždé dostáváme hezký výtěžek z této akce," dodal Boček.

Koncert pořádá Klub přátel dětských domovů spolu s Dětským domovem v Novém Strašecí. Co ještě Klub přátel kromě benefičního koncertu dělá, prozradila jednatelka Radka Síčová: „Pořád se snažíme udržet projekt přípravy dětí na samostatný život. Dříve měl byty hlavně náš klub. Nyní jsme několik bytů přenechali do užívání klientům schopným samostatného života." Klub se i nadále snaží pořizovat byty, ale nyní hlavně v místě, kde je dětský domov. Ten si ho spravuje a personálně zajišťuje.
„Děti tak zůstávají v místě, kde vyrostly, což je pro ně trochu snazší. Mají tu své přátele, lépe si mohou najít práci a studovat," vysvětlovala Síčová.

Kromě toho klub stále podporuje vzdělání, talentované děti v dětských domovech, sportovní aktivity, například mezinárodní olympiádu dětských domovů. Pamatuje také na kulturu, protože podporuje Divadelní festival dětských domovů v Praze, zajišťuje vstupenky na kulturní akce.