Ředitel školy Jan Jirátko bere tento fakt jako výjimečnou událost: „V Rakovníku je naše škola první. Z několika tisíců středních škol v České republice toto označení nese pouze jedenatřicet škol."

O titul Světová škola bojovali studenti po celý rok. Zajímali se o své okolí, komunikovali s veřejností. „Škola se o něj v tomto kole utkala mezi dalšími šestnácti školami. Nakonec ho vybojovala spolu asi s devíti školami," doplnil ředitel Jirátko.

Na začátku si každá škola vybírá své zaměření. Projekt na rakovnické průmyslovce nesl název Boj o vodu, boj o život. V rámci toho v dubnu studenti přichystali projektový den. Na něm seznamovali obyvatele s ekologickými problémy. Pro žáky základních škol přichystali soutěže.

Dále hodnotili ekologickou stopu ve škole i ve svých domovech. To znamená nakládání a zužitkování odpadů. Po té navrhovali kroky ke zlepšení. Své poznatky a výsledky pozorování zhodnotili v prezentačních pracech.

Projekt znamenal také konkrétní pomoc. Studenti se podíleli na finanční sbírce, ze které se vyvrtá studna s pitnou vodou pro internátní školu v Bangladéši. „S pomocí bychom chtěli pokračovat, protože jak jsme postupně zjistili, podmínky pro studium tam a tady jsou v tom horším smyslu nesrovnatelné. Chtěli bychom nad touto školou přebrat patronát, " plánoval ředitel školy Jan Jirátko.

Tím ale práce Světové školy zdaleka neskončila. Studenty čekají ještě další a další úkoly.

Titul získala škola na tři roky. Během této doby se hodnotí, zda titul obhájí a bude jí dále prodloužen.

Projekt podporují neziskové organizace Člověk v tísni a ADRA. Jejich zástupci sem jezdili pravidelně na kontrolu, jestli opravdu plníme jednotlivé úkoly a jestli o nich jenom nepíšeme a byli spokojeni," zkonstatoval ředitel rakovnické průmyslové školy Jan Jirátko.