Tři třídy prvňáčků z 2. základní školy v Rakovníku si spolu s třeťáky a zájmovým kroužkem flétnička v rámci předávání dokonce pro rodiče a další příbuzné připravily malý kulturní program v Heroldově síni Rabasovy galerie.

„První rok ve škole se dětem vryje do paměti a není pro ně vůbec jednoduchý. Kromě kázně se po nich vyžaduje také výkon, ale ony to zvládly. Proto jim přeji hodně štěstí a radosti, a to nejen ve škole,“ pronesla zástupkyně ředitele 2. ZŠ Rakovník Irena Fuksová. Děti byly velmi šikovné, a tak dostaly samé jedničky.