Rada města na své poslední schůzi rozhodla, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi společnostmi Kaufland Česká republika a investorem BAU Express, jejímž předmětem je právě vybudování, údržba a opravy pěší komunikace na pozemku, kde Kaufland vyroste.

„Veškeré náklady spojené s výstavbou Kaflandu, které se týkají pozemku, kde bude market stát, hradí investor,“ uvedl Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice.

Nyní se ještě před zahájením samotné stavby řeší vybudování inženýrských sítí, výstavba odbočovacího pruhu nebo náhrada veškeré zeleně, která bude muset být kvůli výstavbě marketu na pozemku vykácena. 

„Veškeré náklady spojené s výstavbou Kauflandu, které se týkají pozemku, kde bude market stát, hradí investor,“ uvedl Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice. Nyní se ještě před zahájením samotné stavby řeší vybudování inženýrských sítí, výstavba odbočovacího pruhu ze stávající komunikace nebo náhrada veškeré zeleně, která bude muset být kvůli výstavbě marketu na pozemku vykácena.