Začne se prostorem mezi kostelem a Příčí. Tato část se dočkala výrazné úpravy naposledy na konci padesátých let. Tehdy byla zatravněna, rozdělena cestičkami a osázena růžemi. Od sedmdesátých let má park, který je nepřehlédnutelnou dominantou obce, téměř stejný ráz. Plánované úpravy mu vtisknou jinou podobu a lidé si ho více užijí.

Architekti z Mariánských lázní, kteří vyhráli soutěž na ideový návrh „Rozzáření parku”, pojali revitalizaci jako celek.
Práce rozdělili na tři etapy. První etapa obnáší zatravnění celého prostoru. Projekt nepočítá s masivním kácením zeleně. Padnou pouze tři stromy. Ani o kašnu s vodotryskem místní obyvatelé nepřijdou. Ta jen změní podobu. Utvoří ji tři kameny, za kterých bude vyvěrat voda.

Počítá se se zachováním stávající kašny. Ta jen dostane novou podobu. Na děti je pamatováno s novou skluzavkou.
Návrh k úpravě celého rozlehlého prostoru na návsi padl na začátku tohoto roku.

„V červnu jsme obdrželi dotaci z Odboru životního prostředí Středočeského kraje ve výši dva miliony dvě stě osmdesát tisíc korun. Výběrové řízení na revitalizaci vyhrála firma Gabriel z Litoměřic. Práce odhadujeme na čtyři až pět měsíců. Do konce příštího roku musí být park hotový,” řekl v úvodním slovu při slavnostním zahájení prací starosta obce Václav Kejla.