„Výuka a poskytování první pomoci patří u nás již tradičně k hlavním činnostem Červeného kříže, a to už od roku 1919,“ zdůraznila předsedkyně Oblastního spolku ČČK v Rakovníku Jana Vlková. Pokud máte zájem naučit se poskytovat první pomoc svým nejbližším i svým sousedům při ohrožení života, přijďte na Husovo náměstí právě 8. září. Akce zde začíná v 7.30 hodin.

„Pro veřejnost budou předvedeny jednotlivé úkony poskytování první pomoci, především zajištění životně důležitých funkcí, jako je umělé dýchání, nepřímá masáž srdce a zástava velkého krvácení. Je připravena spolupráce s Rychlou záchrannou pomocí nemocnice Rakovník pod vedením přednosty tohoto oddělení Leoše Klika,“ doplnila Jana Vlková. Občanům bude umožněn nácvik na fantomech dospělého člověka i dítěte. Bude ukázán Automatický externí defibrilátor, který by byl vhodný především pro velké závody a podniky s velkým soustředěním občanů. Tam ho lze jen doporučit. Lidé mají výjimečnou možnost seznámit se s aktivitami ČČK jak s jeho historií, tak i současností.

„Velmi dobře dnes například spolupracujeme s rakovnickou záchrankou i rakovnickým Hasičským záchranným sborem,“ uzavřela předsedkyně Jana Vlková. Doprovodnou akcí toho dne například bude měření tlaku a nábor dobrovolných dárců krve.