Revize hospodaření, která se ve středočeské záchrance uskutečnila v uplynulých měsících měla odhalit závažná pochybení bývalého managementu. Konkrétně v Rakovníku se jednalo o 7 smluv o dílo (uzavřených od roku 2004 do roku 2005) na přestavbu objektu stanoviště ZZS a LSPP v areálu nemocnice, na který ÚSZS SČK vynaložilo v rámci uzavřených zakázek více jak 9 miliónů korun.

„Tomu předcházela nikoliv jedna, ale 7 veřejných zakázek, vždy se stejným vítězem, přestože se jednalo ve všech případech o totožný předmět plnění. Je tedy zřejmé, že šlo o účelově rozdělené zakázky, tedy o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. V průběhu realizace zakázek došlo v případě jedné smlouvy o dílo k navýšení ceny o 790 tisíc korun s odkazem na takzvané vícepráce,“ vysvětloval nynější ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek s tím, že ÚSZS SČK v té době investovalo značné a neadekvátní prostředky do objektu, ke kterému měla vlastnické právo tehdejší Nemocnice Rakovník, přičemž celý takto zrekonstruovaný objekt byl v polovině roku 2007 zprivatizován jako součást původní Nemocnice Rakovník a z rozhodnutí tehdejšího vedení Středočeského kraje přešel do rukou soukromé společnosti.

„Ta od počátku loňského března začala záchrance měsíčně účtovat více jak 30 tisíc korun za nájemné a služby spojené s nájmem, což je extrémně vysoká částka v porovnání s využívanou plochou. V tomto případě se zcela evidentně jednalo o nehospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky a nestandardnost transakcí s předmětnou nemovitostí, umocněnou nedodržováním formálních postupů,“ zdůraznil Houdek. Výsledky provedené revize předal Martin Houdek KÚ Středočeského kraje a společně s ním zvažuje podání trestního oznámení.

Na toto téma se Rakovnickému deníku vyjádřil Jaromír Bureš jednatel společnosti PRIVAMED Healthia s.r.o., která vlastní Masarykovu nemocnici v Rakovníku:

Masarykova nemocnice v Rakovníku pronajímá Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje prostory za 17.500,- Kč měsíčně + zálohy na služby a energie spojené s užíváním objektu, které činí 13.800,- Kč. Nájemní smlouva s Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje je standardní jako jsou nájemní smlouvy s ostatními nájemníky v areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Zároveň nutno říci, že Masarykova nemocnice v letošním roce provedla na budově pronajaté Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje potřebné opravy a dále údržbu příjezdové komunikace k objektu ÚSZS v celkové výši 70 000,- Kč. Vzhledem k velmi dobré spolupráci mezi Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje a Masarykovou nemocnicí v Rakovníku je naše nemocnice ochotna jednat o případných změnách v nájemní smlouvě. Bohužel impuls od ÚSZS Středočeského kraje zatím nepřišel.