„Aby se lidé nekumulovali u výpůjčních pultů, bylo rozhodnuto, že nové tituly nebo ty, které hodně mezi lidmi kolují, se umístí do nových regálů, takže pulty jsou nyní prázdné,“ přiblížila jednu z novinek knihovnice Tereza Hudečková.

Ta také potvrdila, že hned po otevření byl ze strany čtenářů poměrně slušný zájem. „Během jedné hodiny se tu vystřídalo asi třicet čtenářů. Pak už to trochu utichlo,“ uvedla.

Krátce před čtvrtou hodinou odpolední zaznamenaly knihovnice již 95 čtenářů, což je oproti běžnému standardu slabší průměr. „Před dvěma týdny, kdy jsme otevřeli okénko, tu byl větší nával. Spousta čtenářů už si to, co potřebovala, vypůjčila, proto to ve středu bylo malinko slabší. Na druhou stranu v době, kdy jsou mnozí lidé vystrašení a bojí se, to nebylo tak špatné. Až se dozví více lidí, že už máme otevřeno, očekávám ještě nárůst,“ předpokládá knihovnice Jenny Lédlová.

Dříve chodilo do knihovny v průměru asi sto třicet lidí za den, v době silnějšího dne i sto šedesát. „Záleželo to na období, zda třeba bylo před maturitami. Loni po znovuotevření byli lidi skutečně natěšení, a to tu bylo i dvě stě lidí za den,“ uvedla.

V oddělení pro dospělé po znovuotevření panují různá omezení. V jednu dobu zde může být například pouze deset čtenářů, vstup do knihovny je umožněn pouze s respirátorem a s použitím dezinfekce rukou. Služba internetu není poskytována, nelze rovněž využít ani studijního místa. Čítárna je také uzavřena, časopisy je možné si zapůjčit pouze domů.

Oddělení pro dospělé je otevřeno od pondělí do středy a také v pátek od devíti do 12 a od 13 do 17 hodin. Pro ty, kteří nemohou do knihovny nebo mají obavy, je stále nabízen čtvrteční rozvoz knih. Dětské oddělení bude v provozu i nadále přes výdejové okénko.